Citrix na 2018: od chmury, IoT i sztucznej inteligencji do VR i AR

Co roku firmy spekulują na temat obszarów IT, które będą rozwijały się w ciągu następnych 12 miesięcy. Szybkie tempo innowacji sprawia, że prognozowanie jest trudniejsze niż jeszcze parę lat temu. Nie tak dawno wizje zmieniającej świat transformacji technologicznej wybiegały daleko w przyszłość. Obecnie sprawy rozwijają się na tyle szybko, że trudno jest założyć, co będzie kluczowe w przyszłym roku. Jednak prognozy nie muszą być konserwatywne, aby były w pełni wiarygodne.

Poniżej Sebastian Kisiel z Citrix Systems Poland omawia kilka obszarów IT, które naszym zdaniem będą napędzały sektor, interesowały odbiorców i wprowadzały szeroko pojęte innowacje w nadchodzącym roku.

Chmura hybrydowa

W nadchodzącym roku technologie chmurowe wejdą w krytyczną fazę krzywej dojrzałości, w której nasza zdolność do ich konsumpcji skrzyżuje się ze zdolnością chmury do poprawnego i efektywnego działania. Już teraz najbardziej czujne organizacje systematycznie analizują, które zasoby i procesy muszą pozostać w firmie, a które można przenieść do chmury np. modelu DaaS, IaaS lub SaaS. Dzięki temu w ciągu kilku następnych miesięcy chmura hybrydowa (czy multi-cloud) może stać się kluczowym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw, które chcą przenieść wybrane procesy i zasoby do miejsca, które jest efektywniejsze kosztowo i jednocześnie utrzymać inne kluczowe aplikacje bezpośrednio w firmie, w ramach tego samego systemu zarządzania.

Ponadto w 2018 roku oparta na chmurze analiza predykcyjna pomoże zmienić sposób, w jaki pracownicy bezpiecznie uzyskują dostęp do aplikacji i danych, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo i efektywność przedsiębiorstw.

Uczenie maszynowe i AI: redefinicja nowej „normalności”

Narzędzia i platformy wspomagające uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję zyskają na popularności oraz będą coraz prostsze w użyciu. Technologie te będą miały ogromny wpływ na sposób, w jaki działamy w przyszłości i przekształcamy naszą działalność biznesową oraz codzienne życie.

Będąc w stanie nauczyć się, co jest zachowaniem nieodbiegającym od normy, a co wykazuje takie cechy, „maszyny” będą odgrywać coraz większą rolę w automatyzacji i rozwiązywaniu problemów predykcyjnych, a nawet będą w stanie rozpoznać i odciąć dostęp dla oszustów, by zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa.
Również w kontekście bezpieczeństwa można pomyśleć o analityce jako formie sztucznej inteligencji, która buduje obraz normalnego zachowania użytkownika, a następnie szuka anomalii i stosuje mechanizmy obronne w przypadku ich wystąpienia.

Sztuczna inteligencja pomaga spojrzeć w przyszłość i zrozumieć, co dzieje się niemal w czasie rzeczywistym, w kategoriach pojedynczego użytkownika, połączenia i urządzenia.

Doświadczenia użytkownika i analityka bezpieczeństwa staną się analizą wydajności – jest to klucz do kontekstowego dostarczania informacji i zwiększenia efektywności. Można wyobrazić sobie scenariusz, w którym sztuczna inteligencja pomaga określać wedle kontekstu to, co robimy każdego dnia i z jakiego miejsca – a następnie umieszcza te informacje w bezpiecznej przestrzeni roboczej, dzięki czemu będziemy w stanie poświęcać mniej czasu na szukanie danych i więcej czasu na samo przetwarzanie informacji.

Bezpieczeństwo: system blockchain, biometryka i wielopoziomowe poświadczenia.

O systemie Blockchain mówi się coraz więcej jako tym, który jest nie do złamania, a tym samym może stanowić odpowiedź na coraz częściej kończące się sukcesem próby wyłudzenia informacji. Można założyć, że w 2018 r. pojawią się nowe ważne i ewoluujące przypadki jego wykorzystania w różnych sektorach.

Ten rok będzie również charakteryzował się wzrostem liczby naruszeń bezpieczeństwa, co zmusi firmy do rezygnacji z tradycyjnych haseł, jako sposobu na ochronę kont. Dostęp kontekstowy, system rozpoznawania głosowego, biometryka czy analityka zachowań sprawią, że bezpieczeństwo będzie częścią szerszego rozwiązania z zakresu efektywności firm. Metody poświadczania staną się jeszcze bardziej różnorodne i na dobre zastąpią tradycyjne hasła. Technologie bezpieczeństwa skupią się na użytkowniku i będą inteligentniejsze w identyfikacji tożsamości w bardziej zautomatyzowany sposób, wykorzystując w tym celu zarówno uczenie maszynowe jak i sztuczną inteligencję.

http://branden.biz/index.php/2017/02/22/badanie-citrix-zagrozenia-bezpieczenstwa-rosna/

Edge computing

Przesyłanie danych z krawędzi sieci do chmury lub centrów danych wymaga ogromnej przepustowości. Edge computing pozwala na eliminację tych czynności. Tym samym unika się przesyłania danych w obydwu kierunkach czy konieczności budowy osobnych sieci wyłącznie dla IoT. W przyszłym roku można spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na egde computing. Ponieważ coraz więcej urządzeń łączy się z Internetem, opóźnienia stają się coraz większym problemem. Chmura jest zaprojektowana z myślą o ogromnych plikach do pobrania. Tym samym zamiast przesyłać wszystko do chmury w ramach uczenia maszynowego, edge computing pozwoli określić, które warunki są normą i zasugeruje reakcję na te, które nią nie są. Będzie to miało ogromny wpływ na cyfrową transformację i bezpieczeństwo wielu firm.

Rzeczywistość rozszerzona (AR) oraz rzeczywistość wirtualna (VR)

Przyszły rok przyniesie również większy rozgłos rzeczywistości rozszerzonej (AR) czy wirtualnej (VR). AR w ujęciu biznesowym jest już np. stosowana w aplikacjach dla branży konstrukcyjnej a w wersji bardziej konsumenckiej np. w google glass. VR jest z kolei kojarzona z ogromnym przemysłem gamingowym. W 2018 w miarę pojawiania się na rynku nowych produktów i możliwości technologie te coraz silniej będą wnikały w nasze życie i tym samym, w coraz większym stopniu będą się z nim łączyć. W ujęciu biznesowym można spodziewać się synergii z uczeniem maszynowym czy technologiami obliczeniowymi.

Internet rzeczy

W ciągu roku świadomość, że urządzenia automatycznie łączą się z Internetem wzrośnie, a część firm by pozostać na bieżąco będzie musiało albo posiadać, albo wynająć platformę Internetu Rzeczy. Konkurencja doprowadzi do wyścigu w obszarze automatyzacji procesów biznesowych IoT dzięki samoistnemu uzupełnianiu i skalowaniu usług. Powstaną również startupy IoT skupiające się na technologiach, które automatycznie będą rozpoznawać ludzi i   profilować ich, dzięki czemu odegrają rolę w automatyzacji kontekstualnej w dowolnym  miejscu – pracy, domu czy kawiarni.

Ponadto Internet rzeczy mocniej przekształci ciężkie gałęzie przemysłu, takie jak sektor paliwowy czy naftowo-gazowy za pomocą sensorów, które przechwytują dane w czasie rzeczywistym by ulepszyć automatyzację, kontrolę operacyjną i obniżyć koszty.

W 2018 r. IoT może również wpłynąć na to, jak postrzegamy opiekę zdrowotną. Mając na celu rozwój w obszarze monitorowania wyników pacjentów, pozwoli na przesyłanie danych o ich funkcjach życiowych i samopoczuciu bezpośrednio do elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR), co pozwoli zmniejszyć liczbę błędów w ocenie, usprawni leczenie i skróci czas diagnozy.

Sebastian Kisiel, Citrix Systems Poland