Cisco Global Broadband Index 2022

Według najnowszej edycji badania Cisco Broadband Index 2022, odbiorcy cenią dostęp do wydajnego i bezpiecznego Internetu o wiele bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak wynika z globalnej analizy przeprowadzonej wśród prawie 60 000 pracowników umysłowych z 30 krajów na świecie, w tym z Polski, wzrost gospodarczy i rozwój społeczeństwa informacyjnego nie będą możliwe bez powszechnego dostępu do szybkiej i niezawodnej sieci.

Praca hybrydowa zależy od jakości Internetu

Powodzenie pracy w modelu hybrydowym zależy od jakości i dostępności Internetu. 64% pracowników z Polski twierdzi, że usługi szerokopasmowe muszą ulec znacznej poprawie, aby wspierać ten nowy sposób pracy. Tego samego zdania jest aż 75% wszystkich ankietowanych w badaniu globalnym.

71% badanych w Polski (78% w przypadku wyników ogólnoświatowych) twierdzi, że niezawodność i jakość połączeń szerokopasmowych jest dla nich kluczowa. Zależność od wydajnego dostępu do Internetu podkreśla fakt, że ośmiu na dziesięciu respondentów (82% w przypadku Polski i 84% ogólnie) aktywnie korzysta z łącza internetowego w domu przez cztery lub więcej godzin każdego dnia (a 49% ankietowanych Polaków przez co najmniej 7 godzin). Tymczasem w niemal 60% gospodarstw domowych w Polsce z Internetu korzystają jednocześnie trzy lub więcej osób.

Wielu pracowników zdalnych potrzebuje obecnie więcej niż tylko podstawowego poziomu łączności, by móc wykonywać swoje obowiązki. Aby sprostać wymaganiom związanym z łączem szerokopasmowym, prawie jedna trzecia polskich ankietowanych (30%) planuje modernizację swoich usług internetowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w porównaniu do 44% ankietowanych globalnie).

Cisco Broadband Index

Wydajny Internet kluczowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

 38% pracowników w Polsce korzysta obecnie z prywatnego Internetu, aby pracować w domu lub prowadzić własną działalność gospodarczą w porównaniu do prawie połowy (48%) wszystkich uczestników badania. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które nie dysponują takimi samymi zasobami i infrastrukturą informatyczną jak większe organizacje.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 Aby móc pracować z dowolnego miejsca, pracownicy muszą łączyć się z firmowymi sieciami i aplikacjami spoza biura, uzyskując dostęp do służbowych danych z wielu lokalizacji, za pomocą wielu urządzeń, poprzez sieci publiczne i prywatne. Niesie to ze sobą oczywiście ryzyko ataków, poważnego incydentu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Jednocześnie pracownicy, także w Polsce, są coraz bardziej świadomi, że bezpieczeństwo i ochrona, a także szybkość i niezawodność będą miały kluczowe znaczenie dla powodzenia pracy hybrydowej. Ponad połowa (57%) osób pracujących zdalnie w pełnym wymiarze godzin i 51% w trybie hybrydowym w naszym kraju zapłaciłoby więcej, aby zapewnić sobie bezpieczne połączenie szerokopasmowe.

8/02/2022: 5 rad Cisco na dzień bezpiecznego Internetu

Niwelowanie różnic w dostępie do technologii cyfrowych

 Poza światem biznesu, poprawa jakości dostępu do Internetu ma również duży wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Prawie 70% respondentów z Polski i 75% w ujęciu globalnym uważa, że dostęp do szybkiej i niezawodnej sieci ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego i dobrze wykształconej populacji. Podobny odsetek – 71% w przypadku Polski i 78% globalnie twierdzi, że każdy powinien mieć możliwość bezpiecznego podłączenia się do szybkiego i niezawodnego Internetu, niezależnie od lokalizacji.

Dane z badania Cisco Broadband Index podkreślają obawy związane z przepaścią cyfrową: prawie połowa (49%) respondentów z Polski i aż 65% wszystkich ankietowanych twierdzi, że niewystarczający dostęp do niedrogich i niezawodnych łączy szerokopasmowych stanie się głównym problemem dla ludzi, ponieważ łączność staje się jeszcze ważniejsza w kontekście zatrudnienia i edukacji. Ponad połowa badanych z Polski (57%) i ponad połowa wszystkich uczestników badania (58%) twierdzi, że nie była w stanie uzyskać dostępu do kluczowych usług, takich jak e-wizyty lekarskie, edukacja online, opieka społeczna i usługi komunalne podczas lockdownu, z powodu niestabilnego połączenia internetowego.

Cisco Broadband Index metodyka 

Raport Cisco Broadband Index jest oparty na badaniu przeprowadzonym wśród 59 796 pracowników z 30 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski, Rosji, Japonii, Hong Kongu, Tajwanu, Australii, Nowej Zelandii, Korei, Singapuru, Tajlandii, Malezji, Indonezji, Filipin, Wietnamu, Indii, Kanady, Brazylii, Meksyku, Chin, USA, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, RPA, Szwecji, ZEA i Holandii. Badanie zakończyło się w grudniu 2021 roku. Próba obejmowała respondentów z każdego regionu w każdym kraju, którzy albo pracują w pełnym wymiarze czasu zdalnie; w pełnym wymiarze czasu w biurze; hybrydowo, między domem a biurem; lub są pracownikami pierwszego kontaktu. Sondaż został przeprowadzony przez niezależną firmę badawczą Censuswide, która zatrudnia członków Stowarzyszenia Badań Rynkowych – opartego na zasadach ESOMAR.

Źródło i prawa