Cisco: wyniki badania Duo Trusted Access Report 2022

W miarę jak globalne konflikty przenoszą się również w cyberprzestrzeń, ochrona przedsiębiorstwa zaczyna się już na poziomie każdego indywidualnego użytkownika. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) i technologie bezhasłowe stały się na tyle ważne, że powinny być wpisane w koszty prowadzenia działalności każdej organizacji.

Zapewnienie należytej ochrony znacznie zmniejsza ryzyko ataków cyberprzestępców. To tylko wybrane wnioski, które obok trendów w zabezpieczeniach biznesowych zostały przedstawione w badaniu Cisco Duo Trusted Access Report 2022: Logins in a Dangerous Time.

Sposób postrzegania cyberbezpieczeństwa zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat, aby jeszcze bardziej zyskać na znaczeniu w minionym roku. Firmy poświęciły dużo czasu i zasobów na projektowanie hybrydowych środowisk pracy. Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że odporność na współczesne zagrożenia jest w nie wbudowana.

 – Strategie, takie jak zero trust, w połączeniu z rozwiązaniami bezhasłowymi czynią ogromne postępy w zakresie poprawy ogólnego bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko poprzez demokratyzację zabezpieczeń i większy nacisk na poprawę doświadczeń użytkownika – mówi Dave Lewis, Global Advisory CISO, Cisco Security

Na potrzeby badania Duo Trusted Access Report: Logins in a Dangerous Time, które powstało we współpracy z Instytutem Cyentia, przeanalizowano dane z ponad 13 miliardów uwierzytelnień wykonanych na prawie 50 milionach urządzeń. Na ten wynik składały się logowania do niemal 500 tysięcy różnych aplikacji i około 1,1 miliarda uwierzytelnień miesięcznie na całym świecie wykonanych przez użytkowników rozwiązania Cisco Duo.

Cisco Duo Trusted Access Report 2022: Logins in a Dangerous Time

Kluczowe wnioski z Duo Trusted Access Report 2022:

  • Uwierzytelnianie bezhasłowe w dalszym ciągu zyskuje na popularności

Dane w raporcie wskazują na 50% wzrost liczby kont umożliwiających uwierzytelnianie WebAuthn i pięciokrotny wzrost wykorzystania WebAuthn od kwietnia 2019 r.

  • MFA kontynuuje wzmacnianie haseł

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe wzmacnia ochronę, zwiększając bezpieczeństwo tradycyjnego logowania poprzez hasło. Liczba uwierzytelnień MFA przy użyciu Cisco Duo wzrosła o 38% w ciągu ostatniego roku.

  • Rośnie wykorzystanie chmury

Coraz większa liczba uwierzytelnień jest przypisana do aplikacji w chmurze z 24% wzrostem w 2022 roku.

  • Zablokowane lokalizacje

91% procent klientów Cisco Duo, którzy wdrażają polityki oparte na urządzeniach, ogranicza dostęp z Chin lub Rosji, a 63% blokuje oba kraje.

  • Preferowane powiadomienia Push

Push jest najpopularniejszą metodą uwierzytelniania wśród użytkowników Cisco Duo, z wykorzystaniem na poziomie 27,6%.

  • Wykorzystanie biometryki na stałym, wysokim poziomie

Odsetek telefonów z włączoną funkcją biometryczną utrzymywał się na stałym poziomie około 81%.

  • Przestarzałe urządzenia uniemożliwiają logowanie

Awarie i błędy spowodowane przestarzałymi urządzeniami wzrosły o 52% w latach 2021-2022. Zespoły odpowiadające za cyberbezpieczeństwo muszą cały czas doskonalić swoje umiejętności i koncentrować się na kontroli dostępu. Jest to niełatwe zadanie, ponieważ często oznacza radzenie sobie z przestarzałymi rozwiązaniami, które często funkcjonują od początku istnienia danej firmy. „Łatanie” takich środowisk jest żmudnym zadaniem, a co za tym idzie – często jest odkładane przez zespoły IT „na później”. W rezultacie cyberprzestępcy wykorzystują dobrze znane podatności, które od dawna nie powinny się znajdować w infrastrukturze nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Korzystanie z uwierzytelniania wieloskładnikowego czy modeli uwierzytelniania bezhasłowego jest niezbędne dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę ilość informacji o zagrożeniach, organizacje muszą przyłożyć się do ochrony zasobów firmowych tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

Źródło i prawa