Cisco: 5 kroków bezpiecznej i efektywnej edukacji zdalnej

Pandemia COVID-19 drastycznie przyspieszyła przejście sektora edukacji do modeli kształcenia na odległość lub hybrydowego, gdzie część uczniów uczestniczy w zajęciach zdalnie, a część przychodzi do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele musieli odnaleźć się w nowych warunkach, nauczyć obsługi aplikacji i zarządzania klasą podczas wirtualnych lekcji. Już pierwsze miesiące pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo narzędzi do współpracy wykorzystywanych w szkołach i na uczelniach.

Ogromna skala przedsięwzięcia sprawia, że niekiedy trudno jest zapanować nad wszystkimi uczestnikami zajęć. Podczas zdalnych lekcji dochodziło do tego, że niepowołane osoby zakłócały ich przebieg. Z perspektywy bezpieczeństwa każdy użytkownik korzystający z domowej sieci może stanowić potencjalne zagrożenie i swojego rodzaju „furtkę” dla cyberprzestępców. W przeciwieństwie do biznesu, placówki oświatowe nie mogą wdrożyć polityki „zero trust”, gdyż to oznaczałoby wykluczenie części uczniów i uniemożliwienie im nauki.

Eksperci Cisco prezentują pięć kroków, których realizacja pozwoli zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdalnego nauczania przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia wsparcia i wzajemnej pomocy.

  1. Nauka zdalna to nie tylko lekcje w formie wideokonferencji, ale również narzędzia pozwalające stale utrzymać kulturę współpracy

Wiele placówek edukacyjnych już wcześniej „wychodziło” poza salę lekcyjną wdrażając rozwiązania umożliwiające zdalną edukację. Jednak nawet w ich przypadku, szybko stało się jasne, że odpowiedni poziom jakości tych doświadczeń może być zagrożony z powodu braku odpowiednich narzędzi do współpracy. Platforma Cisco Webex pozwala na szybkie wdrożenie i łatwość integracji dla zespołów IT, a to z kolei przekłada się na usprawnienie współpracy między członkami zespołów lub uczniami w wirtualnych klasach i pomaga utrzymać odpowiedni poziom kontaktów – również po zakończeniu lekcji i zamknięciu aplikacji wideokonferencyjnej.

Dzięki Webex Teams uczniowie mogą wysyłać wiadomości, udostępniać treści, i dzwonić do członków grupy, z którymi pracują nad wspólnym projektem – wszystko to w ramach jednej aplikacji, dostępnej w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Z kolei nauczyciele mogą łatwo tworzyć wirtualne przestrzenie do kontaktu z rodzicami, aby dzielić się informacjami o postępach w nauce ich dzieci, zadaniami i innymi treściami. Są w stanie także w wygodny sposób kontrolować to, co jest wyświetlane na ekranach w trakcie lekcji i swobodnie moderować dyskusje w większej grupie oraz indywidualne odpowiedzi poszczególnych osób.

Inną ciekawą funkcją jest tzw. „biała tablica”, dzięki której pedagodzy mogą urozmaicać zajęcia i angażować uczniów poprzez zapraszanie ich do wypełniania tablic treścią. Aby czynić zajęcia jeszcze bardziej interaktywnymi i skupić uwagę uczestników, nauczyciele mogą również stosować ankiety i testy sprawdzające postępy. Funkcja ta jest wbudowana w Webex. Eksperci ds. edukacji zalecają wręcz regularne stosowanie krótkich ankiet, np. 1 pytanie co 10 minut zajęć.

  1. Bezpieczeństwo i pewność działania

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci i punktów końcowych jest najwyższym priorytetem dla środowisk zdalnej edukacji i tych działających w modelu hybrydowym. Każdego dnia pojawiają się związane z tym kolejne wiadomości o „włamaniach” na prowadzone zdalnie lekcje czy kradzieży danych. Skutkiem tego jest spadek zaufania do dostawców technologii i sceptyczne podejście uczniów, nauczycieli oraz rodziców do zdalnej edukacji. Wraz z trwającym stanem pandemii, szkoły potrzebują wielowarstwowego podejścia i wielu możliwości cyberochrony. Platforma Cisco Webex została zaprojektowana od początku do końca z myślą o bezpieczeństwie: automatycznie przypisuje spotkaniom i ich uczestnikom indywidualne identyfikatory i hasła, zapewnia całościowe szyfrowanie danych przesyłanych między uczestnikami czy blokuje nieuprawniony dostęp osób trzecich. Posiada też szereg funkcji, które pomagają nauczycielowi zapanować nad spotkaniem (więcej w punkcie 3.)

  1. Chęć nauki obsługi nowych rozwiązań do współpracy

Przejście do hybrydowych i zdalnych modeli nauczania jest ogromną zmianą, która wymaga poszerzania wiedzy na temat wykorzystania technologii. Nauczyciele nie powinni bać się eksperymentować i testować funkcji platformy Webex, aby sprawnie prowadzić lekcje, nagrywać ich przebieg, a także dbać o porządek w klasie poprzez wyciszanie mikrofonu osób, które aktualnie nie mówią, czy ustalenie zasady, że należy podnieść rękę klikając odpowiednią ikonę, przed zabraniem głosu. Wszystkie te pozornie podstawowe umiejętności wymagają czasu, aby nauczyciele mogli się do nich przyzwyczaić.

Aby poprawić i przyspieszyć pracę nauczycieli, szkoły powinny tworzyć programy szkoleniowe, które poprowadzą pedagogów przez świat korzyści i metodologię bezpiecznej nauki na odległość. Także tej w modelu hybrydowym. Jednocześnie warto nieustannie powtarzać to, że fundamentem każdego działania jest bezpieczeństwo, dlatego warto stosować jak najlepsze praktyki w tym zakresie. Dlatego też w kwietniu tego roku wspólnie z IBM, Cisco uruchomiło inicjatywę związaną z edukacją nauczycieli na temat prowadzenia zajęć online.

Cisco Inclusive Future Report 2020: cyfrowe wykluczenie w czasach COVID-19

  1. Zdolność do skalowania technologii i łączenia rozwiązań

Zakup i wdrażanie nowych technologii może być frustrujący i piętrzyć trudności, zwłaszcza gdy trzeba to zrobić niemal z dnia na dzień w związku z globalną pandemią. Finansowanie zakupów IT, wdrażanie i integracja nowych systemów czy migracja ze starych rozwiązań – wszystko to może hamować inwestycje w nowe systemy. Odpowiednio konstruowane umowy licencyjne (ELA) dają organizacjom możliwość szybkiego i przystępnego cenowo zwiększania mocy obliczeniowej na potrzeby obsługi większej liczby użytkowników. Dają im również możliwość elastycznego skalowania w górę lub w dół, w miarę jak ich hybrydowe środowiska edukacyjne się ustabilizują.

  1. Gotowość na to, co niespodziewane, dzięki odpornej infrastrukturze

Wbudowanie mechanizmów odporności na zmiany bezpośrednio w infrastrukturę jest krytycznym krokiem w przygotowaniu do nauki na odległość, który niestety często jest pomijany. Systemy działające dotychczas w szkołach musiały niespodziewanie i pilnie stawić czoła konieczności obsługi ogromnej liczby użytkowników online. Proces ten ujawnił wartość budowania odpornych procesów już na etapie projektowania rozwiązań i wdrażania poszczególnych systemów.