Badanie Cisco: prywatność najważniejsza

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia 2022), Cisco publikuje wyniki badania „2022 Data Privacy Benchmark Study”, w którym wzięło udział prawie 5000 specjalistów z 27 krajów.

Z tej okazji, Cisco zaprezentowało wyniki corocznego raportu dotyczącego podejścia biznesu do kwestii prywatności: „Data Privacy Benchmark Study 2022”. Jak wynika z badania, aż 90 proc. respondentów uważa prywatność za imperatyw biznesowy. Ponadto, nakłady na inwestycje w inicjatywy z zakresu ochrony prywatności stale rosną, a organizacje dostrzegają wysoki zwrot z tych inwestycji.

Prywatność stanowi kluczowy czynnik budujący zaufanie klientów na całym świecie. Drugi rok z rzędu, 90 proc. respondentów przyznało, że nie kupiłoby produktu lub usługi od organizacji, która nie chroni należycie danych. Z kolei 91 proc. wskazało, że fakt posiadania przez firmę zewnętrznych certyfikatów dotyczących prywatności jest dla nich ważny, gdy dokonują u niej zakupu. 92 proc. odpowiedziało, że prywatność jest integralną częścią ich kultury organizacyjnej.

„Aż 94 proc. firm twierdzi, że raportuje jeden lub więcej wskaźników dotyczących prywatności radzie nadzorczej, a inwestycje w tym obszarze rosną średnio o 13 proc. rocznie. Nie ma więc wątpliwość, że ochrona prywatności ma coraz większe znaczenie niezależnie od wielkości czy kraju pochodzenia organizacji” – tłumaczy Harvey Jang, wiceprezes i Chief Privacy Officer w Cisco. „Zauważamy również, że ochrona prywatności staje się jedną z najważniejszych umiejętności i wchodzi w zakres kluczowych obowiązków specjalistów ds. bezpieczeństwa. Ujednolicenie polityk z zakresu prywatności i bezpieczeństwa pozwala odnieść korzyści finansowe i zwiększyć dojrzałość organizacji, co przekłada się na przewagę rynkową”.

Badanie Cisco: pomiar prawdopodobieństwa cyberataku

  • Zwrot z inwestycji w inicjatywy dotyczące ochrony prywatności pozostaje na wysokim poziomie trzeci rok z rzędu. Szczególnie dla małych i średnich organizacji oznacza to większe korzyści. Ponad 60 proc. respondentów jest zdania, że ochrona prywatności przyczynia się m.in. do: ograniczenia opóźnień w sprzedaży, łagodzenia skutków przypadków naruszenia danych, napędzania innowacji, większej efektywności, budowania zaufania wśród klientów i większej atrakcyjności organizacji.
  • Uczestnicy badania szacują, że zwrot z inwestycji kształtuje się średnio na poziomie 1,8 wielokrotności poniesionych kosztów. W zeszłym roku było to 1,9 wielokrotności. Zmiana ta może być związana z potrzebą stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą COVID-19; wymogiem zapewnienia zgodności z nowymi przepisami; niepewnością związaną z międzynarodowym przesyłem danych oraz coraz częstszymi prośbami o zlokalizowanie danych.
  • Zmiany w prawie dotyczące prywatności są bardzo dobrze odbierane na całym świecie, mimo że zapewnienie zgodności z nimi często wiąże się ze znacznym wysiłkiem i kosztami (np. potrzebą skatalogowania danych, prowadzeniem ewidencji ich przetwarzania, wdrożeniem procedur kontrolnych i polityki „privacy by design” czy odpowiadaniem na zapytania użytkowników). 83 proc. wszystkich respondentów z dużych organizacji przyznało, że przepisy prawne dotyczące prywatności mają pozytywny wpływ, a tylko 3 proc., że negatywny.
  • Ponieważ rządy i organizacje oczekują jeszcze lepszej ochrony danych, wprowadzają w życie wymagania dotyczące ich lokalizacji. 92 proc. uczestników badania wskazało, że stało się to ważnym zagadnieniem dla ich organizacji. Jednak ma to swoją cenę – we wszystkich krajach, 88 proc. ankietowanych twierdzi, że wymagania odnośnie lokalizowania danych znacznie podnoszą koszty operacyjne.

Jeśli chodzi o wykorzystywanie danych, 92 proc. ankietowanych przyznaje, że ich firma ma obowiązek robić to w sposób odpowiedzialny. Prawie tyle samo badanych (87 proc.) uważa, że wdrożyło już procesy, które umożliwiają automatyzację podejmowania decyzji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Inny raport Cisco – „Consumer Privacy Study 2021” – wykazał jednak, że wiele osób nadal domaga się większej transparentności, a 56 proc. jest wciąż zaniepokojona wykorzystaniem danych przez sztuczną inteligencję oraz w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 46 proc. badanych konsumentów uznało, że nie jest w stanie odpowiednio chronić swoich danych. Głównie dlatego, że nie rozumieją jakie dokładnie dane są gromadzone i co organizacje robią z uzyskanymi w ten sposób informacjami.