Carsharing: operatorzy chcą nowej regulacji

Świat po wejściu aplikacji Uber nie jest już ten sam. Rynek usług transportowych przewozu osób zmienił się diametralnie: wejścia nowych firm opartych na usługach aplikacji łączących klienta z samochodem są wyzwaniem dla państwa.

Organ ustawodawczy jakim w Polsce jest Sejm musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, w której praktyka oparta na zdigitalizowanej usłudze wyprzedziła obowiązują prawo opisujące starą, 20-wieczną rzeczywistości  taksówek i korporacji taksówkowych.

W polskim prawodawstwie brakuje rozwiązań dla nowego modelu biznesowego. Estoński właściciel aplikacji Taxify podjął działania zmierzające do wspólnego przygotowania regulacji.

taxify-banner

Jedną z gałęzi gospodarki, której model zmieniła powszechna smartfonizacja, a co za tym idzie, rozwój  mobilnych rozwiązań biznesowych, jest transport w miastach. Do klasycznych form komunikacji w miastach jak autobusy, metro tramwaje i taksówki, dołączyła nowa usługa – ridesharing, czyli przejazdy współdzielone zwane też carsharing.

Ridesharing (carsharing) przekształcił dobrze znane usługi transportu samochodowego w nową formę, wykorzystując je w sposób bardziej efektywny. Przejazdy współdzielone wypełniły niezagospodarowaną niszę. Nowe rozwiązanie ułatwiające transport w miastach, stało się konkurencyjne i wygodniejsze.

 – Dziś trudno wyobrazić sobie komunikację w miastach bez aplikacji mobilnych. Pomagają one korzystać z komunikacji publicznej czy zapłacić za parking, ale to co niewątpliwe jest rewolucyjne to ridesharing. Korzystanie z usługi, która jest wygodna, prosta i tania, w krótkim czasie stało się popularne na całym świecie. Szybki rozwój i digitalizacja społeczeństwa wymagają dostosowania przepisów do nowej kategorii usług, kategorii, która dotychczas nie funkcjonowała na taką skalę – mówi Piotr Boulangé, dyrektor operacyjny  Taxify.

Taxify_how_to_step_1

W Polsce regulacji nie ma  

W kwietniu 2016 Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało nowelizację przepisów regulujących rynek przewozowy w Polsce. Zmiany dotychczasowego prawa w krajach europejskich pokazują, że jest to możliwe.

Na Litwie operator aplikacji Taxify miał duży wkład w opracowanie jednolitych regulacji prawnych dla przejazdów współdzielonych. Dzięki współpracy Taxify, instytucji regulujących i rządu, Litwa jako pierwsze państwo w Europie, w styczniu 2017 roku wprowadziła kompleksowe rozwiązania prawne dla ridesharingu.

Oprócz nowej kategorii prawnej dla kierowców świadczących usługi wyłącznie za pośrednictwem aplikacji, stworzono udogodnienia, dzięki którym mogą oni odprowadzać podatki i co się z tym wiąże, całkowicie legalnie zajmować się przewozem osób. Debata na temat regulacji prawnych trwa także w Estonii. W pracach również bierze udział Taxify.

http://branden.biz/index.php/2016/09/23/uber-wygrywa-dzieki-przewadze-ekonomicznej/

Taxify chce regulacji w polskim prawie

Operator aplikacji Taxify podjął działania zmierzające do wprowadzenia przepisów normujących ten rynek w Polsce. W tym celu Piotr Boulangé wziął udział w konsultacjach parlamentarnych, których celem było wypracowanie podstaw do stworzenie regulacji dostosowanych do nowych usług. W debacie uczestniczyli przedstawiciele taksówkarzy, przewoźników, Sejmu i ekonomiści. Na grudniowym spotkaniu w Sejmie rozmawiano  o  mechanizmach regulacyjnych, funkcjonowania systemów i rozwiązaniach prawnych dla nowego segmentu usług.

Oprócz konsultacji społecznych w parlamencie, w grudniu Taxify brało udział w spotkaniach z przedstawicielami palestry w Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także debatach i spotkaniach przedstawicieli biznesu. W nowym roku przedstawiciele Taxify kontynuują działania z grudnia 2016.

– Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami zdobytymi na innych rynkach oraz zachęcić do działania wszystkich zainteresowanych, stąd też nasze zaangażowanie w dyskusję. Zdajemy sobie sprawę z tego, że proces tworzenia prawa wymaga czasu, ale będziemy dążyć do stworzenia takich przepisów, które będą korzystne dla każdej ze stron – podkreśla Boulangé.

Taxify to pochodząca z Estonii aplikacja ułatwiająca zamawianie usług ridesharingowych i taksówek, działająca obecnie w 20 krajach na 3 kontynentach, w tym m.in. Republice Czeskiej, Finlandii, Gruzji, Łotwie, Litwie, Serbii, Węgrzech, Ukrainie, Holandii a od 1 grudnia 2016 roku także w Polsce (Warszawa).  Aplikację można pobrać za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Windows Store.

txify