Biznes lotniczy rośnie globalnie: raport

Światowy przemysł lotniczy i obronny (Aerospace and Defence) w 2017 wygenerował wzrosty nadal wolniejsze od szacunkowego tempa wzrostu globalnego PKB, które osiągnęło 3,1%.

Firmy z czołowej setki, opisane w raporcie Deloitte 2018 Global aerospace and defense industry financial performance study zwiększyły przychody za 2017 o 18,3 mld USD, głównie dzięki znacznemu wzrostowi wydatków na obronność. Budżet obronny USA znów rośnie, dzięki czemu w sektorze odnotowano wzrost o 3,9%, w tym samym okresie wzrost w sektorze lotnictwa cywilnego wyniósł 1,2%.

Spowolnienie to wynika w znacznej mierze ze spadku liczby zamówień na samoloty szerokokadłubowe w USA. Szacuje się, że w skali globalnej w latach 2017-2036 dostarczonych zostanie około 38 600 nowych odrzutowców.

W ramach badania w 2018 dokonano przeglądu wyników finansowych 100 największych globalnych spółek sektora lotniczo-obronnego lub jednostek konglomeratów przemysłowych z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie badań i rozwoju, które odnotowały w 2017 przychody przekraczające 500 milionów USD. Firmy zostały ocenione na podstawie 19 kluczowych wskaźników finansowych. W raporcie sporządzono także analizę porównawczą komercyjnego sektora lotniczego i obronnego na głównych rynkach w USA i w Europie.

Kluczowe figury

  • Przychody z branży lotniczo-obronnej na świecie wzrosły w 2017 roku o 2,7% lub 18,3 miliarda USD, osiągając 685,6 miliarda USD.
  • Przychody z globalnego sektora obronnego wzrosły o 3,9%, zgodnie z trendem, w którym wydatki na obronę rosną na całym świecie.
  • Przychody ze sprzedaży komercyjnego sektora lotniczego spadły z 2,7% w 2016 r. do 1,2% w 2017 r.
  • Branża lotniczo-obronna w USA osiągnęła lepsze wyniki od swoich europejskich odpowiedników, na czele z silnymi wynikami amerykańskiego sektora obronnego.
  • Producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) i firmy z segmentu elektroniki przyczyniły się do ogólnego wzrostu przychodów.
  • Główne marże operacyjne przemysłu poprawiły się w 2017 r., głównie w USA.
  • Wydajność przemysłu lotniczo-obronnego w dalszym ciągu poprawiała się do 8,6% w roku 2017.
  • Zatrudnienie w przemyśle nieznacznie zwiększyło się do 1,93 mln w 2017 r., w porównaniu do poprzedniego roku, ale liczba firm zwiększających zatrudnienie w 2017 r. spadła.

Deloitte 2018 Global aerospace and defense industry financial performance study