Bitcoin podlega VAT

Bitcoin, litecoin czy ether oficjalnie nie istnieją. Jednak podlegają stawce podatku VAT zaś przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut wchodzą do rocznego zeznania PIT, ogłoszono w komunikacie MF.

W komunikacie wskazano również, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

PIT

Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie wskazało, że dochody uzyskane ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, podlegają opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych. Sposób ich opodatkowania i wykazaniu w zeznaniu podatkowym, jest zależny od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą oraz od źródła dochodów. Przychód z obrotu kryptowalutami powstaje m.in. w przypadku: sprzedaży kryptowaluty (zamiany na walutę tradycyjną) lub zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę (zamianę kryptowalut należy traktować analogicznie do zamiany jakichkolwiek innych praw majątkowych).

Przychody z kryptowalut mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu:

  • praw majątkowych lub
  • pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku obrotu kryptowalutą w ramach działalności gospodarczej sposób rozliczania i ewidencjonowania dla celów podatkowych uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów zależy od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych).

Dochody z obrotu krytpowalutą zakwalifikowane do:

  • praw majątkowych opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej i wykazywane w zeznaniu PIT-36, w części D.1. lub D.2., w wierszu 7: Prawa autorskie i inne prawa,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają łączeniu z innymi dochodami z tego źródła przychodów – wówczas dochód (stratę) z tego tytułu należy wykazać w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L (w zależności od wybranej formy opodatkowania).

PCC

W komunikacie wskazano, że umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Przy umowie sprzedaży obowiązek zapłacenia PCC w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty dotyczy kupującego.

Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek dotyczy solidarnie stron czynności.

Nie podlega opodatkowaniu PCC ta umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut, która jest objęta podatkiem VAT w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli choć jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

http://branden.biz/index.php/2018/01/30/kryptowaluty-w-nowej-regulacji/

VAT

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów opodatkowania VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje także tzw. kryptowalutę.

Co do zasady podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnościąw zakresie wydobywania jak i kupna/sprzedaży kryptowalut.

Obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstaje w momencie sprzedaży lub wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną lub w momencie wymiany kryptowaluty na inną. Podstawa opodatkowania musi być wyrażona w złotówkach (PLN).