Bibby MSP Index 9_2017

Prawie 19% przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja na rynku poprawi się w najbliższym czasie – pokazują wyniki 14. fali badania Bibby MSP Index przeprowadzonej we wrześniu 2017.

Jest to jednak mniej o ponad 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania prowadzonego cyklicznie przez Bibby Financial Services. Mimo spadku optymizmu wśród respondentów wartość wskaźnika Bibby MSP Index obrazującego kondycję małych i średnich przedsiębiorców wzrosła o 3,2 pkt (z 54,7 pkt do 57,9 pkt).

Ponad 1/4 przedsiębiorców w ciągu ostatniego półrocza poprawiła kondycję ekonomiczną swojej firmy, wynika z 14. fali badania Bibby MSP Index, co stanowi wzrost o prawie 2 pkt proc. względem 13. fali badania.

Zmiany prawne nie takie groźne

Mimo zmian w prawie pracy oraz wzrostu minimalnej płacy ponad 23% przedsiębiorców deklaruje chęć zwiększenia zatrudnienia w swoich firmach w nadchodzących 6 miesiącach (wzrost deklaracji o 4 pkt proc. w porównaniu 14. fali badania do 13. fali badania). Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na to, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji, a obawy związane z niepewnymi skutkami zmian ustawowych i podatkowych w tej dziedzinie nie okazały się tak groźne jak przewidywano.

– Poza transportem, który od dłuższego czasu boryka się z problemami wcześniej nałożonego rosyjskiego embarga, a obecnie z wprowadzeniem w niektórych krajach płacy minimalnej dla pracowników delegowanych, pozostałe branże takie jak: handel, budownictwo, produkcja, przemysł czy usługi są „na plusie” – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny  firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

http://branden.biz/index.php/2017/09/21/msp-globalny-niepokoj/

Wzrasta optymizm w kwestii sprzedaży i płynności finansowej

Aż 33,5% badanych przedsiębiorców spodziewa się wzrostu wielkości sprzedaży (zmiana o +3,5 pkt proc.), a tylko 11,3% respondentów jest zdania, że sprzedaż w ich firmie w najbliższym półroczu spadnie ( zmian deklaracji o -4,0 pkt proc.).

Respondenci pozytywni oceniają płynność finansową ich firm, prawie 60% badanych uważa, że nie zmieni się ona w ciągu najbliższych 6 miesięcy. O 1 pkt proc. wzrósł odsetek tych, którzy uważają, że ich sytuacja w tym aspekcie się poprawi (obecnie prawie 20%) a o 1,2 pkt proc. spadł odsetek pesymistów wieszczących pogorszenie swojej płynności finansowej.

Obawy przed inwestycjami

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nastąpił spadek ilości inwestycji. Miały na niego wpływ liczne zmiany prawne, które spowodowały niepewność wśród przedsiębiorców co do otoczenia regulacyjnego oraz zmniejszenie wykorzystania środków unijnych. Prawie 11% respondentów badania deklaruje, że w nadchodzących sześciu miesiącach w ich firmie wydatki na inwestycje będą niższe to więcej o ponad 3 pkt proc. w porównaniu do 13. fali badania Bibby MSP Index. Ponad 53% ankietowanych w 14. fali badania Bibby MSP Index deklaruje, że wydatki na inwestycje w ich przedsiębiorstwie nie zmienią się.

– Większość opinii badanych przedsiębiorców odnośnie stanu i kondycji gospodarki oraz ich własnych firm znajduje dzwierciedlenie we wskaźnikach makroekonomicznych takich jak wzrost PKB czy spadek bezrobocia. Analizując te wyniki, można zauważyć niższe od zaplanowanych wydatki na inwestycje, które są efektem wyczekiwania na to, co może się jeszcze wydarzyć zarówno w lokalnej, jak i światowej gospodarce – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.