ServiceNow i ThoughLab: badanie wpływu ESG na biznes

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie ServiceNow przez ThoughtLab pokazują, że można realizować cele zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej bez poświęcania wyników finansowych. A nawet więcej – że właściwe strategie ESG mogą organizacjom przynieść realne korzyści finansowe i biznesowe.

W badaniu realizowanym na zlecenie firmy ServiceNow wzięło udział ponad 1000 przedstawicieli kadry zarządzającej w firmach reprezentujących różne branże, takie jak przemysł, telekomunikacja, służba zdrowia, usługi finansowe i sektor publiczny. Uczestnicy byli oceniani według następujących kryteriów: czy opracowali wizję, strategię i budżet ESG; czy przekazywali swoją strategię interesariuszom; czy opracowywali wskaźniki do śledzenia postępów; czy korzystali z technologii wspierającej  realizację celów ESG. Na podstawie udzielonych odpowiedzi ankietowani zostali podzieleni na początkujących, średniozaawansowanych i liderów na krzywej dojrzałości ESG.

ESG, czyli wdrażanie strategii i rozwiązań związanych ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem oraz troska o ład korporacyjny, jest dziś dla firm sprawą kluczową. Kadra zarządzająca potrzebuje obecnie dobrych sposobów planowania, zarządzania i oceny swoich inwestycji w bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym i etycznym świecie.

PwC: raport szanse i ryzyka związane z ESG

CO DAJE PODĄŻANIE ZA ESG?

Aż 64% ankietowanych menedżerów twierdzi, że ich programy ESG pomagają im przyciągać i zatrzymywać talenty oraz osiągać lepsze wyniki finansowe. Prawie połowa dyrektorów stwierdziła, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i podobnych celów sprawiło, że ich firmy stały się bardziej innowacyjne. Zwiększył się również wzrost przychodów i wartość marki dla akcjonariuszy.

JAK FIRMY W POLSCE MYŚLĄ O ESG?

61% stwierdziło, że innowacje cyfrowe są kluczem do realizacji celów ESG, a ponad połowa, że ​​ESG jest najwyższym priorytetem dla kierownictwa wyższego szczebla i zarządu. Większość ankietowanych dyrektorów koncentruje się na zrównoważeniu środowiskowym w ESG. Początkujący są szczególnie zainteresowani redukcją emisji dwutlenku węgla. Kwestie środowiskowe są ściśle powiązane z kwestiami społecznymi w programach liderów. Z kolei ponad połowa firm poinformowała, że skupia się na zapewnianiu pracownikom możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, przyjmowaniu bardziej etycznych standardów biznesowych i zapewnianiu lepszych warunków pracy. Jednocześnie aż 60% liderów CX stwierdziło, że nie może znaleźć wystarczająco wykwalifikowanych talentów.

JAK ORGANIZACJE INWESTUJĄ W ESG?

Badanie pokazało ponadto, na jakie jeszcze czynniki zwracają uwagę liderzy. Aż 77% z nich inwestuje w zapewnienie większego bezpieczeństwa i prywatność danych w porównaniu z 47% osobami średniozaawansowanymi i początkującymi. Blisko 61% liderów pracuje nad stworzeniem kultury korporacyjnej wspierającej ESG, podczas gdy wśród nieliderów jest to 34%. Na poprawę standardów BHP w firmach zwraca uwagę 44% i tylko 20% osób niebędących liderami. Liderzy przykładają wagę do podnoszenia energooszczędności w zakładach i biurach (39%) oraz do gospodarki obiegu zamkniętego (47%). Wśród średniozaawansowanych i początkujących jest to odpowiednio 23% i 26%.

To oznacza, że ochrona danych i prywatności użytkowników jest najwidoczniej kluczową częścią zgodności rządowej i regulacyjnej (to „G” w skrócie ESG: E – środowisko od ang. Environmental, S – społeczna odpowiedzialność od Social Responsibility i G – ład korporacyjny od Corporate Governance).

LIDERZY I MARUDERZY ESG

Liderem w osiąganiu celów ESG jest przemysł wytwórczy – tymczasem sektor publiczny i telekomunikacja są najmniej zaawansowane. Ponadto większe firmy w swoich sektorach są bardziej dojrzałe niż mniejsze. Większość firm znajduje się pośrodku, co wskazuje, że firmy ze wszystkich branż robią postępy w zakresie ESG, ale mają jeszcze dużo do zrobienia.

Większość uczestników badania zgodziła się, że opracowanie i realizacja celów ESG wymaga szybkiego dostępu do dokładnych danych. To z tego powodu organizacje stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych oraz zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi i analizy. Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto jest kolejnym głównym celem we wszystkich ankietowanych branżach, podobnie jak zatrudnianie i utrzymywanie talentów potrzebnych do osiągnięcia celów ESG.

Best practices of digital leaders: ESG Report for ServiceNow I May 2022

Źródło i prawa
Thought Lab