Barracuda MSP Day 2021 – raport The Evolving Landscape of the MSP Business

MSP Day jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez firmę Barracuda od 2018. Jego celem jest zwrócenie uwagi na branżę usług zarządzanych i stojące przed nią wyzwania. Podczas edycji 2021 Barracuda opublikowała raport The Evolving Landscape of the MSP Business, który wskazuje szanse dla dostawców usług zarządzanych w nadchodzącym roku.

The Evolving Landscape of the MSP Business

Raport na 2021 podkreśla, że zapotrzebowanie na usługi zarządzane jest większe niż kiedykolwiek, a wielu respondentów wskazało usługi zarządzane jako największą szansę sprzedażową w nadchodzącym roku. Aby wykorzystać tę szansę firmy z branży usług zarządzanych powinny określić obszary, na których chcą się skupić i rozszerzać swoją ofertę. Jest to szczególnie ważne dla firm na wczesnym etapie rozwoju lub tych, którzy zostali zmuszeni do wyboru określonej drogi ze względu na wymagania pandemii.

W ramach dorocznego badania, Barracuda rozmawiała z ponad 400 partnerami z całego świata, a uzyskane odpowiedzi wskazują na podobne wyzwania dla dostawców usług zarządzanych na całym świecie, jeśli chodzi o świadczenie usług i realizację złożonych potrzeb klientów. Dane z badania wskazują również, że bezpieczeństwo pozostaje najważniejszym problemem dla klientów i głównym czynnikiem skłaniającym do poszukiwania usług zarządzanych.

Najważniejsze wnioski The Evolving Landscape of the MSP Business

  • Rosnące obawy związane z bezpieczeństwem i zwiększająca się liczba pracowników zdalnych stymulują popyt na zewnętrznych dostawców usług. 80% respondentów uważa, że usługi związane z bezpieczeństwem generalnie stanowią istotną szansę biznesową, ale liderem w tej dziedzinie jest praca zdalna, którą 90% uważa za lukratywną możliwość.
  • Wiele firm z branży usług zarządzanych rozszerza portfolio usług. 59% respondentów stwierdziło, że rozszerzyło swoją ofertę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Bezpieczeństwo jest obecnie głównym czynnikiem skłaniającym do korzystania z usług. W tym roku obawy związane z bezpieczeństwem były wymieniane jako główny czynnik skłaniający małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z usług zarządzanych, na kolejnym miejscu uplanowała się rosnąca złożoność IT. W 2020 roku było odwrotnie.
  • Usługi bezpieczeństwa stają się coraz ważniejsze dla dostawców usług zarządzanych. Pięć usług opartych na bezpieczeństwie — bezpieczeństwo punktów końcowych, bezpieczeństwo poczty elektronicznej, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo serwerów i monitorowanie punktów końcowych — znalazło się w pierwszej piątce usług w 2021 roku. To o jedną więcej niż w 2020 roku i o cztery więcej niż w 2019 roku.
  • Podejście hybrydowe jest nadal popularne, ale usługi odpowiadają za większy wzrost biznesu. 59% respondentów stwierdziło, że spodziewa się, iż usługi będą stanowić 50% lub więcej ich przychodów w tym roku, a 39% stwierdziło, że spodziewa się generować do 50% swojego całkowitego biznesu poprzez usługi.

Barracuda: fuzzing czyli automatyka w służbie cyberprzestępców

Raport wskazuje, że ze względu na gwałtowne przyspieszenie transformacji cyfrowej, rozpowszechnienie pracy zdalnej i ataki typu ransomware — związane z pandemią COVID-19 i zakłóceniami gospodarczymi w ciągu ostatniego roku — kwestie bezpieczeństwa są najpewniejszym czynnikiem rozwoju biznesu. Jeśli dodać do tego niewystarczające umiejętności i brak zasobów wśród klientów końcowych oraz rosnące prawdopodobieństwo, że znane nam, wcześniejsze modele pracy nigdy nie wrócą do poprzedniego stanu, staje się jasne, że dostawcy usług zarządzanych będą mieli wiele możliwości w 2021 roku i w kolejnych latach. Będą również musieli wykazać się proaktywnym podejściem do bezpieczeństwa. Respondenci stwierdzili, że aktywne podejście jest kluczowym wymogiem przy przechodzeniu na model usług skoncentrowanych na bezpieczeństwie, obok zapewniania klientom pełnej ochrony za pomocą odpowiednich rozwiązań.

Źródło i prawa