Barracuda: Co się dzieje na przejętych kontach email – Spear Phishing: Top Threats and Trends Vol.4

Firma Barracuda, przedstawiła analizę dotyczącą sposobów atakowania i wykorzystywania przez cyberprzestępców kont poczty elektronicznej.

Raport zatytułowanySpear Phishing: Najważniejsze zagrożenia i trendy, cz. 4 – Działania cyberprzestępców na przejętych kontach e-mail pokazuje, jak wokół przejmowania kont e-mail powstaje specyficzna działalność biznesowa. W raporcie przeanalizowano też zagrożenia, z jakimi mierzą się firmy oraz przedstawia strategie obrony, które należy wdrożyć w celu zapobiegania tego typu atakom.

Barracuda: nowe techniki cyberprzestępców /Top Threats and Trends Vol. 3/

Przez ostatni rok badacze z firmy Barracuda wspólnie z czołowymi badaczami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zbadali pełen cykl życia przejmowanych kont. Badając 159 takich kont, należących do 111 firm, obserwowano, w jaki sposób dochodzi do przejęcia konta, jak długo cyberprzestępcy mają do niego dostęp oraz jak je wykorzystują do zdobywania informacji.

Bliższe spojrzenie na zachowanie cyberprzestępców

Badanie Barracudy przyniosło nowe informacje na temat tych powszechnych i niebezpiecznych ataków, sposobu, w jaki cyberprzestępcy zachowują się na zainfekowanych kontach oraz w jaki sposób powinno to wpływać na strategie obronne organizacji. Raport pokazuje m.in. że:

  • do ponad jednej trzeciej analizowanych przez badaczy kont e-mail cyberprzestępcy mieli dostęp przez ponad tydzień.
  • 20 proc. przejętych kont występowało w przynajmniej jednym wycieku haseł, co sugeruje, że cyberprzestępcy wykorzystują fakt używania tych samych haseł na kontach osobistych i służbowych pracowników.
  • w przypadku 31 proc. włamań, jedna grupa cyberprzestępców koncentruje się na włamywaniu się na konta po czym sprzedaje dane dostępowe innej grupie, która z kolei zajmuje się wykorzystaniem konta do zarabiania pieniędzy.
  • 78 proc. cyberprzestępców nie miało dostępu do innych aplikacji niż e-mail.