Badanie SAS: Zarządzanie ryzykiem głównym wyzwaniem sektora finansów post covid

Jak wynika z badania SAS i Longitude „Od kryzysu do szansy: Redefinicja zarządzania ryzykiem”, automatyzacja procesów z zakresu zarządzania ryzykiem wciąż nie jest powszechna w branży finansowej. Tylko 10 proc. banków dokonało tego w pełni.

To sprawia, że zdecydowanej większości trudniej jest przewidywać trendy i podejmować dobre decyzje biznesowe. Organizacje z branży finansowej zdają sobie z tego sprawę, gdyż 54 proc. respondentów planuje unowocześnić zarządzanie ryzykiem w najbliższych dwóch latach. Ponadto 52 proc. uczestników badania przyznało, że COVID-19 przyspieszył te inicjatywy. Pandemia była silniejszym bodźcem do zmian niż wymogi regulacyjne. Wśród priorytetów inwestycyjnych organizacji finansowych znajdują się wdrożenia chmury (67 proc. odpowiedzi) i rozwiązań analitycznych (59 proc.).

SAS i Longitude „Od kryzysu do szansy: Redefinicja zarządzania ryzykiem”,

Decydenci w bankach rozumieją, że muszą wdrażać nowoczesne narzędzia cyfrowe, jeżeli chcą przetrwać na obecnym konkurencyjnym i niepewnym rynku. Zarządzanie ryzykiem stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Automatyzacja i cyfryzacja procesów z tego obszaru nie tylko przyczyni się do poprawy wyników biznesowych, ale również pozwoli spełnić wymogi regulacyjne i przygotować organizację na przyszłe wyzwania – mówi Troy Haines, wiceprezes i szef działu Risk Research and Quantitative Solutions w SAS.

Analizując wyniki badania, eksperci SAS wyróżnili 20 proc. organizacji („Liderów”), które prezentują najdojrzalsze podejście do zarządzania ryzykiem. Przedstawiciele firm najbardziej zaawansowanych pod względem implementacji narzędzi z zakresu zarządzania ryzykiem, takich jak modelowanie w trybie as-a-service czy zintegrowane zestawienia bilansów, wskazali na konkretne korzyści wynikające z wdrożeń.

  • Automatyczne modelowanie ryzyka – 73 proc. „Liderów” wskazało, że procesy modelowania ryzyka w ich organizacji dają im przewagę konkurencyjną (tylko 47 proc. ogółu respondentów udzieliło takiej odpowiedzi).
  • Bardziej precyzyjne prognozy biznesowe – 37 proc. „Liderów” określiło dokładność przygotowywanych bilansów oraz zestawień zysków i strat jako „bardzo wysoką” (w porównaniu do 14 proc. ogółu respondentów).
  • Możliwość przewidywania bilansów w przyszłości – 44 proc. „Liderów” (w porównaniu z 19 proc. reszty respondentów) jest w stanie przewidywać bilanse trzy lata w przód lub więcej.
  • Większa integracja zarządzania ryzykiem i planowania – 78 proc. „Liderów”, którzy wzięli udział w badaniu SAS, wskazało, że ich bank dokonał już integracji testów odporności z procesami planowania biznesowego (w porównaniu z 45 proc. reszty respondentów).

SAS: 4 obszary rozwoju biznesu w 2021

Eksperci SAS opracowali 5 wskazówek dla organizacji z sektora finansowego, które pomogą im w przyspieszeniu cyfrowej transformacji zarządzania ryzykiem:

1.       Standaryzacja i unowocześnienie cyklu życia modelowania ryzyka.

2.       Inwestycje w infrastrukturę chmurową i narzędzia z zakresu automatyzacji.

3.       Koncentracja na szybkich efektach, zamiast transformacji na dużą skalę.

4.       Integracja zarządzania ryzykiem z planowaniem biznesowym.

5.       Pozyskiwanie talentów i rozwój pracowników

SAS i Longitude „Od kryzysu do szansy: Redefinicja zarządzania ryzykiem”,

Źróło i prawa