Badanie KPMG w Polsce i PZPM „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2021 r.

Badanie KPMG w Polsce i PZPM pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”

Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 57 respondentów.

Spis treści

  • Nastroje menedżerów branży motoryzacyjnej
  • Sytuacja gospodarcza Polski
  • Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej
  • Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej
  • Przyszła sytuacja firmy
  • Wyzwania dla branży
  • Wpływ pandemii COVID-19 na branżę

Źródło i prawa

Badanie KPMG w Polsce i PZPM pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”