Badanie Forbes Insights i Vertiv: centra danych do poprawy /PDF/

W publikacji „The modern data center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity” przedstawiono analizę wyników badania zrealizowanego wśród 150 dyrektorów i inżynierów pracujących w centrach danych w firmach z różnych branż na całym świecie.

Tylko 29% osób podejmujących decyzje dotyczące funkcjonowania centrów danych twierdzi, że obecnie użytkowane przez nie obiekty spełniają firmowe potrzeby. Ale jedynie 6% przyznaje, że infrastruktura tych placówek jest modernizowana z wyprzedzeniem bieżących potrzeb. Są to jedne z najważniejszych informacji płynących z raportu opracowanego przez Forbes Insights i Vertiv.

Rezultaty publikacji „The modern data center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivitywskazują na niepokojący brak planowania i przygotowania do współczesnego, ewoluującego ekosystemu danych. Pogłębiona analiza wyników ujawnia wyraźny kontrast między punktem widzenia zarządów a inżynierami. Przykładowo: 11% przedstawicieli zarządów twierdzi, że centra danych w ich firmach są modernizowane z wyprzedzeniem wobec aktualnych potrzeb. Tego samego zdania jest tylko 1% inżynierów.

Inne znaczące wyniki badania

  • – 92% osób na stanowiskach CIO (Chief Information Officer) i CTO (Chief Technology Officer) twierdzi, że w najbliższej przyszłości ich działalność będzie wymagała krótszego czasu poświęconego na analizę danych.
  • – 63% twierdzi, że stale ma trudności z zaspokojeniem potrzeb w zakresie przepustowości infrastruktury centrum danych.
  • – Bezpieczeństwo centrów danych (45%) oraz ich wydajność (43%) to dwa obszary, które w najwyższym stopniu potrzebują modernizacji.
  • – Bezpieczeństwo (43 proc.), tworzenie kopii zapasowych i gotowość na wypadek awarii (33 proc.), zdolność do wdrażania nowych technologii (28 proc.) oraz przepustowość sieci (27 proc.) to najczęściej wskazywane cechy, które zapewnią przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.
  • – Respondenci obecnie niechętnie korzystają z samodzielnie konfigurujących i samonaprawiających się rozwiązań w centrach danych. Natomiast 24% stwierdziło, że do 2025 r. ponad połowa tego typu placówek będzie miała możliwość samodzielnej konfiguracji, a 32% stwierdziło, że ponad połowa z nich będzie miała możliwość samonaprawiania.

Raport Vertiv: nadzieje i obawy telko 5G /PDF/

„The modern data center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity