Badanie Ericsson: w kryzysie zdrowia technologie bardziej akceptowane

Z najnowszego badanie firmy Ericsson wynika, że dla 83% osób technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w dużym stopniu pomogły w radzeniu sobie ze skutkami pandemii.

Największe poczucie wsparcia zadeklarowali tzw. millenialsi rozwijający karierę zawodową, ale również rodzice pozostający w domu z dziećmi i seniorzy. 75% respondentów w wieku 60+ twierdzi, że technologie ICT pomogły im zwłaszcza w utrzymywaniu kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Wśród seniorów, 4 na 10 sklasyfikowało rozmowy wideo jako jedną z trzech najważniejszych usług komunikacyjnych. Wraz ze wzrostem użytkowania sieci rosną również oczekiwania użytkowników.

Badanie Ericsson „Analiza zachowań i postaw konsumentów w zakresie teleinformatyki w związku z kryzysem COVID-19”

 W czasach pandemii od operatorów oczekuje się dostarczania wydajnych sieci oraz innowacyjnych ofert. Wielu użytkowników smartfonów liczy na to, że dostawcy usług będą kreatywni w spełnianiu nowych wymagań i potrzeb swoich klientów oraz społeczności. 60% konsumentów uważa, że bardzo ważne jest, aby dostawcy usług utrzymywali odporność i jakość sieci.

Większość z nich oczekuje, że operatorzy będą ponadto pomagać pracownikom tzw. pierwszej linii, takim jak np. pracownicy służby zdrowia, przyznając im bezpłatne pakiety danych oraz połączeń głosowych. Respondenci oczekują również, że operatorzy nie będą naliczać i pobierać odsetek za opóźnienia w płatnościach i zniosą wszelkie istniejące limity danych. Obserwujemy, że w dobie kryzysu konsumenci wymagają od operatorów prospołecznych działań i zwiększonych aktywności technologicznych, zwłaszcza w kierunku wdrożenia lub rozbudowy sieci 5G – mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.

Sześciu na dziesięciu użytkowników smartfonów ma wyraźnie pozytywne nastawienie do roli, jaką w czasie kryzysu mogła odegrać sieć 5G. Dodatkowo około połowa z nich zdecydowanie zgadza się, że sieć 5G mogłaby zaoferować zarówno większą przepustowość, jak i większe prędkości w porównaniu z siecią 4G. Respondenci zwrócili również uwagę na rolę jaką może odgrywać łączność 5G w medycynie. Na przykład specjaliści medyczni mogliby wykorzystać 5G do sterowania sprzętem medycznym za pośrednictwem centrów łączności czy też roboty obsługujące 5G mogłyby przeprowadzać testy, skracając czas potrzebny personelowi medycznemu na przebywanie w pomieszczeniach o rygorze zakaźnym.

Ericsson Mobility Report 2020: liczba abonentów 5G przekroczy 190 mln.

Obecni użytkownicy 5G zgadzają się w większym stopniu niż użytkownicy 4G, że mobilny internet szerokopasmowy jest dla nich ważniejszy niż stacjonarny. 23 procent obecnych użytkowników 5G uważa, że mobilny dostęp szerokopasmowy jest dla nich ważniejszy od stacjonarnego, podczas gdy kolejne 48 procent twierdzi, że sieci są równie ważne.

Ponad 30% respondentów chce zainwestować w usługi 5G i lepsze szerokopasmowe łącze w domu, aby być przygotowanym na potencjalny kolejny kryzys.

30% respondentów chce zainwestować w usługi 5G i lepsze szerokopasmowe łącze Polska u progu technologii 5G

Ericsson posiada obecnie 99 komercyjnych umów i kontraktów 5G z operatorami, z czego 57 to publicznie ogłoszone umowy. 55 sieci na pięciu kontynentach już funkcjonuje. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP(standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%).

W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku. Jest to możliwe  dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. W lutym 2020 r. Ericsson ogłosił uruchomienie komercyjnej sieci 5G z operatorem Polkomtel oraz badawczej sieci na Politechnice Łódzkiej. Ericsson prowadzi testy 5G z innymi operatorami i podmiotami w Polsce.

 

Badanie Ericsson „Analiza zachowań i postaw konsumentów w zakresie teleinformatyki w związku z kryzysem COVID-19”