Badanie CMO Survey Report: wpływ COVID-19 na marketing

Specjalnie wydanie badania CMO Survey w stanach zjednoczonych ujawnia wpływ pandemii COVID-19 na działania, zatrudnienie, wydatki oraz wyniki działów marketingu.

Ze specjalnego wydania badania CMO Survey w USA dowiadujemy się, że — według większości marketerów zajmujących wyższe stanowiska — w czasie pandemii COVID-19 wzrosło znaczenie działów marketingu i to pomimo redukcji etatów w wielu przedsiębiorstwach. Dodatkowa ankieta, uzupełniająca półroczne badanie o informacje na temat wpływu pandemii COVID-19, przeprowadzona przez Fuqua School of Business na Uniwersytecie Duke’a pod patronatem Deloitte oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu, pokazuje, w jaki sposób kryzys dotyka działy marketingu: ich budżety, wyniki działalności, pracowników oraz organizację pracy.

Deloitte Insights: duże migracje klientów streamingu

Podczas gdy działy marketingu mogły zyskać na wartości, sytuacja zatrudnienia w branży nie prezentowała się już tak dobrze. Z powodu COVID-19 firmy zmniejszyły zatrudnienie w branży marketingowej o 9 procent. Wyniki badania pokazują, że 24 procent marketerów nie przewiduje w tym zakresie powrotu do stanu sprzed pandemii. Respondenci spodziewają się spadku zatrudniania w działach marketingu o średnio 3.5 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii badania. Od pracowników oczekiwać się będzie umiejętności dostosowania do zmieniających się priorytetów, kreatywności i innowacyjności, a także umiejętności radzenia w sobie w nowych sytuacjach.

Około 30 procent marketerów deklaruje, że w ostatnich kilku miesiącach nie odnotowali zmian w swoim budżecie marketingowym. W czasie pandemii wydatki na marketing w kanałach mobilnych oraz mediach społecznościowych wzrosły o odpowiednio 70 i 74 procent. Ten trend powinien się utrzymać, chociaż tempo wzrostu spadnie. W ciągu następnych 12 miesięcy spodziewane jest jednak ogólne zmniejszenie wydatków na działania marketingowe.
Marketerzy mają nieco lepszą opinię na temat kondycji własnej firmy niż gospodarki ogółem. Zapytani o przyszłość respondenci z mniejszych przedsiębiorstw wierzą w szybsze odbicie ich firm, prawdopodobnie z uwagi na ich większą elastyczność.

CMO Survey Report: wpływ COVID-19