Badanie Cisco: COVID-19 wyzwaniem dla IT

Transformacja biznesu przyspieszyła bez precedensu. Wiele projektów z tego zakresu zostało wdrożonych zaledwie w ciągu tygodni, a nie miesięcy czy lat, jak zakładały ich harmonogramy. Jednocześnie pandemia wymusiła na ekspertach IT przyjęcie nowych ról i obowiązków.

Wyniki najnowszego badania Cisco prezentujące wpływ wirusa na pracę CIO i CTO potwierdzają, że działy IT stoją w obliczu sporych wyzwań, ale wychodzą z obecnej sytuacji wzmocnione.

Branża IT opracowuje rozwiązania, które umożliwiają i upraszczają pracę zdalną i spotkania wirtualne. Jednak pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele firm musiało przystosować się z dnia na dzień do nowego, niemal całkowicie cyfrowego świata. Działy IT zmagają się z rosnącym popytem i presją na przyspieszenie transformacji cyfrowej. Muszą zapewnić klientom, partnerom i pracownikom zdalnym potężne zasoby cyfrowe, a tym samym są w dużej mierze odpowiedzialne za odporność swoich organizacji.

Nawigacja w nowej cyfrowej normalności

Badania pokazują, że transformacja cyfrowa w organizacjach otrzymała więcej mocy. Wiele z nich już teraz dostosowuje swoje przyszłe strategie, aby być lepiej przygotowanym na kolejne nieoczekiwane wydarzenia. Dla większości będzie to oznaczało dodatkowe inwestycje. 87% respondentów, którzy wzięli udział w przygotowanym przez Cisco AppDynamics badaniu „Agents of Transformation 2020“ przyznaje, że pandemia była sygnałem ostrzegawczym dla ich organizacji. W rezultacie muszą skupić się na biznesie cyfrowym i długoterminowej odporności na tym polu.

Cisco Inclusive Future Report 2020: cyfrowe wykluczenie w czasach COVID-19

Odbudowa stabilności wymaga nowych zasobów i wsparcia

Tegoroczna edycja ogólnoświatowego badania Cisco „Agents of Transformation” uwidacznia również presję, z jaką zmagają się działy IT, obawy co do podejmowania właściwych decyzji dla swoich firm w czasie kryzysu i zmiany priorytetów w miarę przyspieszenia transformacji cyfrowej.

61% przedstawicieli działów IT odczuwa większą niż kiedykolwiek wcześniej presję w pracy. Jednocześnie, 87% uczestników badania uważa czas pandemii za szansę dla ekspertów IT, aby udowodnić swoją wartość dla firmy, w której pracują. 80% twierdzi także, że reakcje zespołów IT na pandemię pozwoliły pozytywnie wpłynąć na postrzeganie ich działów w firmach. To oni mają możliwość wzmocnienia swoich organizacji i poprowadzenia ich przez obecny kryzys i chaos. Aby to zrobić, potrzebują jednak dostępu do danych i wiedzy.

Dzięki temu będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje, tworzyć odpowiednie struktury wewnętrzne i kulturę pracy, a przede wszystkim działać na bieżąco przy ścisłym wsparciu ze strony strategicznych partnerów technologicznych. 78% respondentów badania przyznało, że preferują współpracę ze stabilnymi i zaufanymi dostawcami technologii, którzy wykazali się elastycznością i wsparciem podczas pandemii.

Co ciekawe, 66% ankietowanych przyznało również, że ma dostęp do bezpłatnego lub taniego oprogramowania, usług wsparcia i szkoleń od zaufanych partnerów technologicznych i dostawców, którzy starają się sprostać wyzwaniom piętrzącym się przez COVID-19.

Obawy związane z bezpieczeństwem wzrosły podczas pandemii

Cisco zapytało również ponad 300 CIO, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na ich strategie przywództwa, poziom codziennego stresu oraz perspektywy obecnych i przyszłych strategii IT. Przedstawione w raporcie „CIO Impact Report: COVID-19” wyniki pokazują podobny obraz:

  • 78% przyznało, że pandemia miała duży wpływ na ich organizacje.
  • Jako szczególne wyzwania respondenci wymienili bezpieczeństwo, przepustowość VPN, utratę wydajności oraz awarie techniczne.
  • Ważną rolę odegrały aplikacje do współpracy, a uczestnicy badania potwierdzili znaczenie spotkań wideo: 86% wykorzystywało technologię wideo do regularnych spotkań zespołów, a 78% do spotkań indywidualnych.
  • Połowa zapytanych stwierdziła, że ich obawy o bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie są związane z szybkim wzrostem znaczenia pracy zdalnej.
  • Taki sam odsetek przyznał, że rozpoczęcie pracy na odległość stanowiło istotną zmianę kulturową dla ich organizacji.
  • 88% przyznało, że rola CIO/ CTO zwiększyła się, a ich wpływ na organizację wzrósł.
  • W ocenie badanych, menedżerowie, którzy nie pracują w dziale IT, mają teraz lepsze zrozumienie potencjału, jaki stwarza infrastruktura informatyczna.