Badanie bezpieczeństwa: Flowmon i IDG Connect

Badanie Research on Encrypted Traffic Threats: Managerowie IT rozpoznają ruch szyfrowany jako źródło zagrożeń, ale ich zabezpieczenia są nieadekwatne.

Badanie przeprowadzone przez Flowmon i IDG Connect wykazało, że 99 % managerów IT identyfikuje ruch szyfrowany jako źródło ryzyka dla bezpieczeństwa. Jednak dwie trzecie firm wciąż nie chroni swoich zasobów przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami wykorzystującymi ruch SSL/TLS.

Zapoznaj się z wynikami badania przeprowadzonego wśród 100 managerów IT I poznaj ich doświadczenia oraz strategie radzenia sobie z zagrożeniami w ruchu szyfrowanym.

Badanie Research on Encrypted Traffic Threats