Asbis: zyskowny Q1 2022

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pomimo niezwykle trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I kwartale 2022 r. bardzo dobre wyniki finansowe.

Przychody ze sprzedaży w I kw. 2022 r. wyniosły 694,6 mln USD, co oznacza, że były tylko 5% niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (733,4 mln USD). Pomimo spadku przychodów, spółka zwiększyła swoją zyskowność w omawianym okresie, wypracowując zysk netto na poziomie 16 mln USD, czyli o 6% wyższy niż w I kw. 2021 r. (15,3 mln USD). Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto do poziomu 7,61% z 6,43% w I kw. 2021 r.

INNE WAŻNE WYDARZENIA W I KWARTALE 2022 

 • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 55-proc.).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w omawianym okresie 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 23 mln USD (wzrost o 2% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • 4 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2021 r. w wysokości 0,10 USD na akcję, tj. 5,55 mln USD. Dzień dywidendy ustalony został na 16 maja 2022 r. a dzień wypłaty dywidendy na 26 maja 2022 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2021 r., wraz z wypłaconą 2 grudnia 2021 roku zaliczką na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję. Oznacza to całkowitą wypłatę w wysokości 16,65 mln USD.
 • ASBIS podpisał umowę na wynajem blisko 10.000 m2 powierzchni magazynowej dla nowego centrum dystrybucyjnego w Pradze (Czechy). Tym samym podwoi się powierzchnia centrum dystrybucyjnego Grupy ASBIS w Pradze, z którego zaopatrywany jest cały region Europy Środkowo-Wschodniej.
 • ASBIS otworzył nowy sklep Apple iPoint w Centrum Handlowym Shum w mieście Aktau w Kazachstanie. Jest to siódmy sklep Apple otwarty przez ASBIS w Kazachstanie.
 • ASBIS kontynuuje rozwój działalności – podpisał umowę dystrybucyjną z Loewe, wiodącą międzynarodową marką premium telewizorów i elektroniki rozrywkowej oraz rozszerzył umowę na dystrybucję produktów Vertiv na Algierię i Tunezję (Afryka).
 • ASBIS przeznaczył na pomoc Ukrainie 2 mln USD w ramach specjalnie utworzonego i uruchomionego funduszu humanitarnego #HelpUkraine Fund.

Pierwszy kwartał był dość trudny dla ASBIS, a także dla Europy i całego świata. W związku z napaścią Rosji na Ukrainę oraz trwającą od końca lutego wojną w Ukrainie, sytuacja ekonomiczna wielu osób, ale też firm, diametralnie się zmieniła. Dlatego skupiliśmy się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych pracowników, zabezpieczeniu naszych magazynów i towarów oraz reorganizacji naszego biznesu i wyznaczaniu nowych priorytetów. Szybko odzyskaliśmy część utraconych przychodów z krajów dotkniętych wojną. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Ukrainie, jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć Grupy w I kwartale 2022 roku i bardzo dumni z ducha solidarności i jedności pracowników Grupy ASBIS w tych trudnych czasach. Wyniki I kwartału 2022 roku dowodzą, co wielokrotnie podkreślaliśmy, że ASBIS jest dobrze przygotowany do obrony swojej pozycji w trudnej sytuacji, dzięki silnej pozycji rynkowej, elastyczności w działaniu, ponad 30-letniej obecności na rynku IT oraz silnym relacjom z dostawcami. W naszym przekonaniu, zakończyliśmy z sukcesem pierwszy kwartał 2022 roku, najlepszy w historii Grupy pod względem rentowności netto – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

W I kwartale 2022 r. ASBIS, jako firma odpowiedzialna społecznie, której działalność obejmuje m.in. Ukrainę, uruchomiła specjalny fundusz humanitarny #HelpUkraine Fund i przeznaczyła na pomoc Ukrainie 1 mln USD. W ramach tego funduszu ASBIS dostarcza pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym miastom, szpitalom i ośrodkom w Ukrainie. Do tej pory Grupa dostarczyła 10 w pełni wyposażonych karetek, gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy oraz ponad 27 000 zestawów medycznych i pierwszej pomocy, produkty technologiczne, takie jak generatory i power banki, oraz wiele innych niezbędnych rzeczy, w tym koce, śpiwory i inne artykuły spożywcze i przemysłowe.

WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie I kwartału lat 2022 i 2021

(mln USD)

I kw.

2022 r.

I kw.

2021 r.

Zmiana
Przychody 694,6 733,4 -5%
Zysk brutto 52,9 47,2 +12%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 24,3 23,0 +6%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 16,0 15,1 +6%

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I kw. 2022 r., jednak z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, przychody w regionie krajów byłego ZSRR spadły o 2,4% podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spadła o 1,3%. Wojna, która miała wpływ na również na sąsiadujące z Ukrainą kraje znacznie zmniejszyła popyt wśród klientów.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I kwartale 2022 r. oraz I kwartale 2021 r.

I kw. 2022 I kw. 2021
w tys.
USD
% przychodów ogółem w tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 383.771 55,25% 393.287 53,63%
Europa Środkowo-Wschodnia 165.901 23,88% 168.096 22,92%
Bliski Wschód i Afryka 90.722 13,06% 89.237 12,17%
Europa Zachodnia 43.538 6,27% 63.272 8,63%
Pozostałe 10.679 1,54% 19.477 2,66%
Ogółem 694.611 100% 733.369 100%

 SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Spadek w Ukrainie był jednym z najwyższych. W rezultacie przychody na Ukrainie spadły o 21,7% w porównaniu do I kw. 2021 r. Przychody uzyskane na dotychczas największym rynku Grupy – Rosji spadły o 24,6% w I kw. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Z drugiej jednak strony Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną w Ukrainie, takich jak m.in. Kazachstan, który jest obecnie największym rynkiem Grupy.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I kw. 2022 r. były:

 • Gruzja – wzrost o 52,0%
 • Kazachstan – wzrost o 42,1%
 • Azerbejdżan – wzrost o 28,0%
 • Słowacja – wzrost o 15,7%.

Polska odnotowała wzrost przychodów w I kwartale 2022 r. o 2% względem I kw. 2021 r.

Rosja i Białoruś wciąż utrzymują się na czołowych miejscach w TOP10, ponieważ sprzedaż na tych rynkach była bardzo wysoka przed wybuchem wojny.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I kwartale 2022 r. oraz I kwartale 2021 r.

(w tys. USD)

I kw. 2022 I kw. 2021
Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 125.201 Rosja 123.515
2. Rosja 93.131 Ukraina 98.858
3. Ukraina 77.431 Kazachstan 88.092
4. Zjednoczone Emiraty Arabskie 62.817 Zjednoczone Emiraty Arabskie 57.694
5. Słowacja 54.689 Słowacja 47.288
6. Białoruś 33.339 Białoruś 41.952
7. Czechy 25.486 Czechy 24.731
8. Polska 22.954 Holandia 24.726
9. Azerbejdżan 17.560 Polska 22.430
10. Gruzja 13.961 Rumunia 16.563
OGÓŁEM 694.611 OGÓŁEM 733.369