Asbis: zysk i wyniki rosną w Q1. 2020

ASBISc wypracował w I kwartale 2020 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 500,5 mln USD w porównaniu do 417,3 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 20%. Zysk netto w I kw. 2020 r. wzrósł o 32%, do 2,2 mln USD z 1,7 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I kw. 2020 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (53-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (blisko 29-proc. udział). Największym krajem pod względem przychodów wypracowanych w I kw. 2020 roku była Rosja. Kolejny kwartał z rzędu Polska znalazła się wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w I kw. 2020 roku 7. miejsce z przychodami na poziomie blisko 19,6 mln USD.

Asbis wyniki za Q1 2020

6 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki z dnia 27 marca 2020 r., zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2019 r. w wysokości 0,075 USD na akcję tj. 4.162.500 USD. Dzień dywidendy ustalony został na 21 maja 2020 r. a dzień wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2020 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2019 r. wraz z wypłaconą w dniu 19 grudnia 2019 roku zaliczką na poczet dywidendy wyniesie 0,135 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 7.492.500 USD. Jest to najwyższa dywidenda w historii Spółki.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W I KWARTALE LAT 2020 I 2019

(mln USD)

I kw.

2020 r.

I kw.

2019 r.

Zmiana
Przychody 500,5 417,3 +20%
Zysk brutto 25,4 21,1 +20%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 6,4 4,6 +38%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2,2 1,7 +32%

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w I kwartale były:

 • Polska – wzrost o blisko 108%
 • Kazachstan – wzrost o 56,8%
 • Białoruś – wzrost o 44,8%
 • Słowacja – wzrost o 28,6%
 • Ukraina – wzrost o 23,7%

Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, spadła o 11,7% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kwartale 2020 r. również spadła o 10,1% w porównaniu do I kwartału 2019 r.

SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCH

W pierwszym kwartale 2020 r. wszystkie główne linie produktów Grupy znacznie wzrosły w ujęciu rocznym. Największy wzrost względem I kw. 2019 r. odnotowały następujące linie produktowe:

 • oprogramowanie – wzrost o 82,7%
 • dyski twarde – wzrost o 54,2%
 • serwery – wzrost o 46,6%
 • pamięci RAM – wzrost o 46,1%
 • dyski twarde SSDs – wzrost o 41,0%
 • laptopy – wzrost o 29,2%.

Struktura przychodów w podziale na linie produktowe w I kw. 2020 r. oraz w I kw. 2019 r. (w tys. USD)

  I kw. 2020 I kw. 2019
   tys. USD % przychodów ogółem  tys. USD % przychodów ogółem
Smartfony 124.616 24,90% 122.419 29,33%
Procesory (CPUs) 87.145 17,41% 71.055 17,03%
Akcesoria i multimedia 49.147 9,82% 41.880 10,04%
Laptopy 43.858 8,76% 33.942 8,13%
Dyski twarde (HDDs) 41.902 8,37% 27.170 6,51%
Serwery 24.212 4,84% 16.517 3,96%
Dyski twarde (SSDs) 23.374 4,67% 16.583 3,97%
Oprogramowanie 18.444 3,69% 10.097 2,42%
Produkty sieciowe 14.108 2,82% 11.540 2,77%
Karty pamięci RAM 13.658 2,73% 9.350 2,24%
Pozostałe 60.042 12,00% 56.779 13,61%
OGÓŁEM 500.506 100% 417.332 100%

 

Asbis wyniki za Q1 2020