Asbis: uruchomił fundusz pomocy humanitarnej UkraineHelpFund

ASBISc Enterprises Plc, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na  rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, od początku konfliktu aktywnie włącza się w pomoc Ukrainie.

  • Priorytetem Grupy od pierwszych dni było zapewnienie bezpieczeństwa swoim ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Cześć z nich zdecydowała się opuścić Ukrainę i są obecnie w bezpiecznych krajach jak Cypr, Polska oraz Słowacja. Wszystkie koszty relokacji pracowników oraz koszt obecnego ich wsparcia finansowego ponosi ASBIS.
  • ASBIS uruchomił też specjalny fundusz pomocy humanitarnej UkraineHelpFund, na który przeznaczył 1 milion USD. Do tej pory wartość tej pomocy, którą stanowią produkty medyczne, przemysłowe, spożywcze, elektroniczne oraz inne produkty pierwszej potrzeby, wyniosła

ASBIS to międzynarodowa organizacja, która ma swoje spółki zależne w 27 krajach, w tym w Ukrainie, dlatego na początku konfliktu Rosyjsko-Ukraińskiego spółka skoncentrowała się na pomocy swoim pracowników w Ukrainie i zapewnieniu bezpieczeństwa im i ich rodzinom. Do dziś 50 pracowników ASBIS zdecydowało się wyjechać z Ukrainy wraz z rodzinami i obecnie znajdują się w bezpiecznych krajach, takich jak Cypr, Polska czy Słowacja. Grupa koordynowała z urzędami migracyjnymi ich bezpieczny wyjazd z Ukrainy, zapewniła pomoc prawną, transport oraz zakwaterowanie za granicą. ASBIS wypłaca też specjalne diety każdej rodzinie, aby mogły one żyć godnie w nowych dla siebie środowiskach.

ASBIS działa na rynku ukraińskim od lat. Są tu nasi pracownicy, którzy związani są z firmą i jej sukcesami nawet od początku jej powstania w Ukrainie. Naszym priorytetem było zapewnienie im bezpieczeństwa. Pracownicy, którzy zdecydowali się opuścić Ukrainę, są już bezpieczni w innych krajach i mają nasze wsparcie, w tym finansowe, udzielane przez firmę. Pracownikom, którzy zdecydowali się zostać, wypłaciliśmy na początku konfliktu dwumiesięczne pensje, aby zapewnić im środki finansowe w tych bardzo trudnych dla nich i dla ich kraju czasach. Uruchomiliśmy też fundusz pomocy dla Ukrainy i zamierzamy przeznaczyć 1 milion USD na pomoc potrzebującym. Głównie będzie to pomoc humanitarna w postaci najbardziej potrzebnych produktów medycznych, przemysłowych i spożywczych. Jesteśmy spółką cypryjską, a sam Cypr w przeszłości doświadczył zbrojnej agresji na swoje terytorium. Dlatego temat ten oraz potrzeby zwykłych ludzi w tym trudnym okresie są dla nas szczególnie ważne” – powiedział Sergiej Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

ASBIS uruchomił specjalny fundusz pomocy humanitarnej UkraineHelpFund, na który przeznaczył 1 milion USD. Spółka polska ASBIS Poland, z uwagi na swoje położenie geograficzne i bliskość z Ukrainą, jest centrum logistyczno-dystrybucyjnym tej operacji. Już kilka ciężarówek pomocy humanitarnej, w tym produkty medyczne, przemysłowe (materace oraz śpiwory), spożywcze, elektroniczne oraz inne produkty pierwszej potrzeby, dotarło na Ukrainę do najbardziej potrzebujących miejsc. Kolejne transporty ze wsparciem są już przygotowywane. Do tej pory wartość tej pomocy wyniosła już 375 tys. USD.