Asbis: udane półrocze 2019

ASBISc dystrybutor produktów IT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz producent marek Prestigio, Canyon, Perenio i Atlantech, wypracował w I półroczu 2019 zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe.

Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 788,2 mln USD, zysk brutto 42,2 mln USD, natomiast zysk netto 2,6 mln USD. Grupa podtrzymała pozytywny trend wzrostu marży brutto, widoczny w poprzednich okresach. W I półroczu 2019 roku wyniosła ona 5,35% (4,47% rok wcześniej).

W I półroczu 2019 r. ASBIS koncentrował się na działaniach generujących wyższą marżę, czyli dystrybucji z wartością dodaną (VAD) i rozwoju marek własnych zarówno w korporacyjnych jak i konsumenckich segmentach rynku IT. ASBIS wprowadził na rynek pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Prestigio Click & Touch, która łączy właściwości klasycznej klawiatury, touchpad’a i myszy komputerowej. Kontynuując swoją strategię, w lipcu 2019 r., Grupa przejęła za 574 tysięcy USD wiodącą na rynku białoruskim spółkę AVECTIS, która znacznie wzmocni jej kompetencje w sektorze korporacyjnych usług IT.

Asbis: giga wyniki i nowe otwarcie 2019

  • 27 marca 2019 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2019 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,7 miliarda USD a 1,9 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 8,5 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I półrocze tego roku ASBIS podtrzymuje opublikowaną prognozę finansową.
  • Grupa wypłaciła akcjonariuszom całościową dywidendę z zysków za 2018 r. w wysokości 0,10 USD na akcję (w sumie 5.550.000 USD).

 – Rynek IT zmienia się bardzo dynamicznie. Obserwując te zmiany, zamierzamy płynnie zmienić nasz model funkcjonowania. Naszą ambicją jest wypracowanie pozycji wiodącego dystrybutora IT z wartością dodaną, producenta sprzętu IT oraz dostawcy usług z zakresu IT, internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI). Dlatego obecnie koncentrujemy się na rozwoju naszego portfolio w tym zakresie oraz wzmocnieniu kompetencji ASBIS w sektorze usług korporacyjnych. Nasze ostatnie działania, czyli wprowadzenie na rynek klawiatury Prestigio Click&Touch oraz przejęcie spółki AVECTIS to pierwsze kroki na tej drodze – powiedział Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. W I półroczu 2019 roku udział krajów byłego ZSRR w przychodach Grupy ogółem wzrósł do ponad 50,74% z 49,37% w I półroczu 2018 r.

Analizując wyniki sprzedaży, należy wziąć pod uwagę, że spadek sprzedaży to efekt nasycenia poszczególnych rynków smartfonami i wynikającego z tego spowolnienia sprzedaży tej kategorii, która generuje najwyższą sprzedaż Grupy. Spowolnienie to zostało przez Grupę przewidziane. Warto zwrócić uwagę, że Polska znalazła się po raz kolejny wśród 10 najlepszych pod względem sprzedaży krajów w strukturze Grupy.

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych dostawców. W I półroczu 2019 roku Grupa kontynuowała realizację strategii zmierzającej do wypracowania wyższych zyskowności, rozwoju portfolio produktów i marek własnych. Rezultatem jest spadek przychodów w niektórych kluczowych liniach produktowych. Największą sprzedaż generowały w omawianym okresie głównie smartfony, procesory, akcesoria i multimedia oraz laptopy.