Asbis: rekordowe wyniki finansowe 2021

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował rekordowe w swojej historii wyniki finansowe zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym 2021 roku. Przychody ze sprzedaży w 2021 r. po raz pierwszy przekroczyły próg 3 miliardów USD i wyniosły blisko 3,1 mld USD w porównaniu do 2,4 mld USD w 2020 roku, co oznacza wzrost o 30%. Zysk netto w tym czasie podwoił się i wyniósł 77,1 mln USD, w porównaniu do 36,5 mln USD w 2020 r.

 W samym czwartym kwartale 2021 roku ASBIS wypracował rekordowe kwartalne wyniki finansowe. Przychody w tym okresie wyniosły 948 mln USD (wzrost o 10% względem bardzo dobrego IV kw. 2020 r.), natomiast zysk netto wyniósł 28,7 mln USD, co oznacza wzrost o 34% w odniesieniu do porównywalnego okresu ubiegłego roku.

INNE WAŻNE WYDARZENIA 2021 ROKU:

 • W 2021 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (58-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (21-proc. udział).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w całym roku 9. miejsce z przychodami na poziomie blisko 78 mln USD (wzrost o 9,6% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • ASBIS nie tylko zrealizował, ale też przebił podwyższoną 25 sierpnia 2021 roku prognozę finansową na 2021 r., która zakładała wypracowanie przychodów pomiędzy 2,9 mld USD a 3,1 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 71 mln USD a 74 mln USD.
 • Grupa wypłaciła 2 grudnia 2021 r. akcjonariuszom zaliczkę z zysków za 2021 r. w wysokości 0,20 USD na akcję (w sumie 11.100.000 USD).
 • Grupa podpisała nowe umowy o współpracy, wzmacniając ofertę VAD, m.in.: NIVIDIA, VERTIV, Stratus.
 • ASBIS uruchomił nową spółkę w sektorze smartfonów BREEZY, wprowadził na rynek dwie marki własne – AENO oraz LORGAR oraz zainwestował w EMBIO Diagnostic.

ASBIS wprowadza nową markę inteligentnych urządzeń domowych – AENO

Zakończyliśmy rekordowy dla ASBIS 2021 rok. Pierwszy raz w naszej ponad 30-letniej historii przekroczyliśmy próg 3 miliardów USD przychodów oraz wypracowaliśmy największe w naszej historii zyski. Otoczenie rynkowe nie było dla nas tak sprzyjające, ale poradziliśmy sobie doskonale.. Wyniki te są potwierdzeniem naszego bardzo dobrego portfela produktów oraz koncentracji na projektach VAD, które charakteryzują się m.in. wyższymi niż klasyczna dystrybucja marżami. Ten rok rozpoczął się również bardzo dobrze, przebiliśmy pod względem przychodów ubiegłoroczny styczniowy rekord. Sytuacja geopolityczna jest obecnie trudna, ale mamy duże doświadczenie w działaniu w tym rejonie świata, przygotowaliśmy się w oparciu o nasze latach działalności oraz znajomość rynku. Na bieżąco śledzimy sytuację na naszych rynkach i jesteśmy przygotowani nawet na bardzo trudne scenariusze. Ważne dla nas jest to, że widzimy szansę wzrostu w 2022 r. i będziemy chcieli ją wykorzystać” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

„Rynek IT rozwija się bardzo dynamicznie, my chcemy być częścią wzrostu tego rynku. Już teraz mamy wiodącą pozycję na większości naszych rynków, planujemy dalszy wzrost w 2022 r. Zamierzamy dalej rozwijać naszą sieć dystrybucji i marki własne oraz otworzyć kolejne 4 salony Apple i 3 sklepy MonoBrand’owe. Myślimy też o większej dywersyfikacji biznesu poprzez inwestycje w spółki, bądź też rozwijanie pomysłów, które są zgodne z naszym DNA i mogą znacząco wzmocnić ofertę ASBIS w przyszłości. Pracujemy już na kolejny dobry rok i przyszłe lata” – dodał Serhei Kostevitch. 

 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE I-IV KWARTAŁY LAT 2021 I 2020

(mln USD)

IV kw.

2021 r.

IV kw.

2020 r.

Zmiana I-IV kw.

2021 r.

I-IV kw.

2020 r.

Zmiana
Przychody 948,0 865,8 +10% 3 078 2 366 +30%
Zysk brutto 71,4 54,8 +30% 218,5 138,3 +58%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 40,8 28,4 +44% 113,7 56,7 +101%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 28,6 21,4 +34% 77,0 36,5 +111%

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to ani w IV kwartale 2021 r., ani w całym 2021 roku. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 57,7% w 2021 roku z 54,5% w 2020 roku.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w 2021 r. oraz 2020 r.

2021 2020
tys. USD % przychodów ogółem tys. USD % przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 1.774.834 57,66% 1.289.513 54,49%
Europa Środkowo-Wschodnia 654.117 21,25% 574.389 24,27%
Bliski Wschód i Afryka 327.799 10,65% 279.419 11,81%
Europa Zachodnia 266.607 8,66% 171.104 7,23%
Pozostałe 54.619 1,77% 52.016 220%
Ołem 3.077.976 100% 2.366.441 100%

 SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Najwyższą dynamice przychodów w 2021 r. wypracował Kazachstan.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I-IV kw. 2021 r. były:

 • Kazachstan – wzrost o 54,3%
 • Ukraina – wzrost o 34,9%
 • Rosja – wzrost o 32,5%
 • Białoruś – wzrost o 28,5%
 • Czechy – wzrost o 25,2%
 • Holandia – wzrost o 17,9%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 16,1%
 • Słowacja – wzrost o 11,7%.

Wzrost sprzedaży krajów byłego ZSRR był generowany głównie przez sprzedaż nowych produktów Apple oraz projekty biznesowe dystrybucji z wartością dodaną (VAD).

Sprzedaż w Europie Zachodniej wzrosła w 2021 roku o 55,8% względem 2020 r. Polska odnotowała wzrost przychodów zarówno w IV kwartale 2021 r., jak i w całym 2021 r. (wzrost odpowiednio o 2,2% i 9,6%). Wzrost sprzedaży w Polsce wynikał głównie ze sprzedaży procesorów, kart graficznych i oprogramowania.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w 2021 r. oraz w 2020 r.

(w tys. USD)

  2021 2020
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 575.615 Rosja 434.334
2. Ukraina 475.303 Ukraina 352.350
3. Kazachstan 383.141 Kazachstan 248.381
4. Zjednoczone Emiraty

Arabskie

219.940 Zjednoczone Emiraty

Arabskie

189.360
5. Słowacja 197.708 Słowacja 177.063
6. Białoruś 190.028 Białoruś 147.874
7. Czechy 107.577 Czechy 85.934
8. Holandia 78.746 Polska 71.164
9. Polska 77.981 Holandia 66.795
10. Rumunia 64.067 Rumunia 59.135