Asbis: prognoza na 2021

ASBISc Enterprises Plc, dystrybutor produktów IT oraz elektroniki użytkowej na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował dziś prognozę finansową na 2021.

W 2020 roku Grupa wypracowała rekordowe w swojej historii wyniki finansowe: przychody ASBIS były na poziomie blisko 2,4 mld USD, natomiast zysk netto wyniósł 36,5 mln USD. Grupa Asbis planuje, że przychody ze sprzedaży w 2021 r. będą się kształtowały pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 47 mln USD a 51 mln USD. Jest to znaczący wzrost wyników względem wypracowanych w 2020 roku.

– Sukces 2020 roku to w naszym przypadku, nie była tzw. „bańka”. Mierzymy wyżej, przygotowując Grupę do bycia silniejszą. Nie słabnie popyt w branży IT na oferowane przez nas produkty i usługi. Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne w tym sektorze w dającej się przewidzieć przyszłości utrzymają się na wysokim poziomie. ASBIS będzie beneficjentem tego trendu, co widać zarówno w wynikach finansowych za 2020 rok, jak i w naszych prognozach na 2021 r. Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do – większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach naszych marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także naszych rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na których działamy. Stale wzmacniamy naszą pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, krajów byłego ZSRR, MEA i jesteśmy dobrze przygotowani do sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na sprzęt IT – powiedział Serhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

– Planujemy, że nasze przychody mogą wzrosnąć nawet o ponad 20%, maksymalnie do 2,9 mld USD w 2021 roku. Zakładamy znacznie wyższy wzrost rentowności, co potwierdza dobrą strategię Spółki oraz efekt wynikający ze skali naszego działania. W 2020 roku wypracowaliśmy 36,5 mln USD zysku netto, teraz spodziewamy się jego wzrostu do nawet 51 mln USD, czyli o blisko 40% w ujęciu rocznym – dodał Serhei Kostevitch.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące:

 • nie wystąpią kolejne blokady które mogą doprowadzić do zamknięcia sklepów detalicznych oraz znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,
 • sytuacja polityczna na rynkach, na których Grupa działa, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na naszych głównych rynkach będzie stabilna,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT,
 • nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na głównych rynkach ASBIS, czyli w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi i Słowacji, w porównaniu z 2020 rokiem,
 • nie wystąpi istotna dewaluacja walut w Rosji, Białorusi, Kazachstanie oraz na Ukrainie i tym samym nie wpłynie to negatywnie na te rynki,
 • nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty pod markami własnymi,
 • konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2020 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
 • Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
 • segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2020 roku, na rynkach, na których działa Grupa,
 • nie wystąpią znaczące problemy z dostępnością poszczególnych komponentów IT.

Cyfryzacja globalna: do 2022 prawie 55 proc. produktów i usług