Asbis: prognoza finansowa 2024

Grupa ASBIS, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), opublikowała dziś prognozę finansową na 2024 r. Zgodnie z założeniami,

Grupa planuje, że przychody ze sprzedaży w 2024 r. będą się kształtowały pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD. Oznacza to, że zgodnie z obecnym  średnim kursem USD według NBP, przychody Grupy mogą wynieść od 12,4 mld zł do 13,6 mld zł, natomiast zysk netto od 240 mln zł do 256 mln zł.

W 2023 r. Grupa wypracowała 3,1 mld USD przychodów oraz zysk netto w wysokości 53 mln USD.

Opublikowana prognoza finansowa wynika ze strategii Spółki obejmującej, lecz nie ograniczającej się do większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na których działa Grupa.

„Obecny rok zapowiada się bardzo pracowicie. Będzie to dla nas rok intensywnej pracy nad nowymi produktami oraz rozwojem naszej działalności w zakresie robotyki i w modelu trade-in business. Spodziewamy się, że w połączeniu z nowymi produktami marek własnych, da nam to znaczącą przewagę rynkową na naszych rynkach w kolejnych latach. Również będziemy intensywnie rozwijać naszą obecność zarówno w Afryce, Azji Centralnej oraz na innych rynkach europejskich. Na tym będziemy się skupiać w tym roku” Serhei Kostevitch, CEO Grupy ASBIS.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych na 2024 r. wyników finansowych są następujące:

 • nie będzie kolejnych ataków przez Rosję na inne kraje, na których działa Grupa,
 • nie będzie próby przejęcia przez Rosję całości lub części Ukrainy,
 • nie będzie dalszej eskalacji wojny i sytuacja pozostanie przynajmniej na obecnym poziomie, gdzie w stolicy Ukrainy nie toczą się żadne walki,
 • nie będzie kolejnych sankcji na kraje, w których Grupa prowadzi działalność,
 • sytuacja polityczna na rynkach niezaangażowanych w wojnę w Ukrainie, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na tych rynkach będzie stabilna,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT,
 • nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na głównych rynkach Grupy: w Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Słowacji, w porównaniu z 2023 rokiem,
 • nie wystąpi istotna dewaluacja walut na głównych rynkach Grupy i tym samym nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,
 • nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty pod markami własnymi,
 • konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2023 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
 • Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
 • segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2023 roku, na rynkach, na których działa Grupa,
 • nie będzie dalszych wzrostów kosztów finansowania na wszystkich głównych rynkach, na których Grupa działa i pożycza środki na wsparcie operacji,
 • nie wystąpią znaczące zmiany w zachowaniach klientów,
 • nie pojawi się na rynku, żadna nowa technologia, do której Grupa nie miałaby dostępu w ramach swojej dystrybucji.