Asbis: prognoza 2023

ASBISc opublikował prognozę finansową na 2023 r. Zgodnie z założeniami, Grupa planuje, że przychody ze sprzedaży w 2023 będą się kształtowały pomiędzy 3,0 mld USD a 3,2 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 78 mln USD a 82 mln USD.

 

Oznacza to, że 2023 rok może być rekordowym rokiem w historii Grupy, szczególnie na poziomie zysków.

Opublikowana prognoza finansowa wynika ze strategii Spółki obejmującej, lecz nie ograniczającej się do większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na których działa Grupa.

„Po trudnym, ale jednak bardzo dobrym dla nas 2022 roku ASBIS wszedł w 2023 rok bardzo silny, z planami dalszego wzrostu i rozwoju. Dzięki konsekwentnej realizacji naszej strategii oraz dużej determinacji w działaniu, przekuliśmy trudny miniony rok w swoistą trampolinę, dzięki której będziemy rosnąć również w kolejnych latach. Prognozujemy, że ponownie przekroczymy 3 mld USD przychodów, a nasze zyski będą jeszcze wyższe niż rok wcześniej. Jesteśmy w trakcie bardzo intensywnego dla nas roku, w którym rozwijamy nie tylko wiele nowych rynków, ale też wzmacniamy dalej rozwój marek własnych, w tym dywizji związanej z robotyką – ASBIS Robotic Solutions. Jesteśmy przekonani, że mamy wszelkie możliwe atuty z rękach, które będziemy z dużym zaangażowaniem wykorzystywać w tym roku, wprowadzając ASBIS na nowe wyżyny” – powiedział Costas Tziamalis, Wiceprezes Grupy ASBIS.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych na 2023 r. wyników finansowych

 • nie będzie kolejnych ataków przez Rosję na inne kraje, na których działa Grupa,
 • nie będzie próby przejęcia przez Rosję całości lub części Ukrainy,
 • nie będzie dalszej eskalacji wojny i sytuacja pozostanie przynajmniej na obecnym poziomie, gdzie w stolicy Ukrainy nie toczą się żadne walki,
 • nie będzie kolejnych sankcji na kraje, w których prowadzimy działalność,
 • Nie będzie kolejnych zamknięć (związanych z Covid), które mogłyby doprowadzić do znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw,
 • sytuacja polityczna na rynkach niezaangażowanych w wojnę na Ukrainie, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na tych rynkach będzie stabilna,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT,
 • nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na głównych rynkach Grupy: w Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Słowacji, w porównaniu z 2022 rokiem,
 • nie wystąpi istotna dewaluacja walut na głównych rynkach Grupy i tym samym nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,
 • nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty pod markami własnymi,
 • konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2022 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
 • Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
 • segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2022 roku, na rynkach, na których działamy,
 • nie będzie dalszych wzrostów kosztów finansowania na wszystkich głównych rynkach, na których działamy i pożyczamy środki na wsparcie operacji,
 • nie wystąpią znaczące zmiany w zachowaniach klientów,
 • nie pojawi się na rynku, żadna nowa technologia, do której Grupa nie miałaby dostępu w ramach swojej dystrybucji.

Źródło i prawa