Asbis po Q3 2021: rekordowa marża i zysk netto

ASBISc Enterprises  dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na  rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował świetne wyniki finansowe zarówno w okresie trzech kwartałów 2021.

Przychody ze sprzedaży za okres I-III kw. 2021 r. wyniosły ponad 2,1 mld USD w porównaniu do ponad 1,5 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 42%. Zysk netto w tym czasie potroił  się i wyniósł 48,4 mln USD, w porównaniu do 15,1 mln USD w okresie I-III kw. 2020 roku.

W samym trzecim kwartale 2021 roku ASBIS znacząco poprawił zarówno przychody, jak i zyski. Przychody wyniosły 716,5 mln USD (wzrost o 16% względem III kw. 2020 r.), natomiast zysk netto wyniósł 18,2 mln USD, co oznacza wzrost o 75% w odniesieniu do porównywalnego okresu ubiegłego roku.

ASBIS wypracował w omawianym czasie rekordową marżę brutto na sprzedaży, która w okresie I-III kw. 2021 r. wyniosła 6,91%, natomiast w samym III kw. 7,37%.

INNE WAŻNE WYDARZENIA I-III KW. 2021 ROKU

 • Największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (blisko 55-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (22-proc. udział).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w okresie I-III kw. tego roku 9. miejsce z przychodami na poziomie ponad 52,4 mln USD (wzrost o blisko 14% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • Spółka kontynuuje politykę dywidendową, uchwalając dywidendę zaliczkową na poziomie 0,20 USD za akcję, czyli dwukrotnie wyższą niż rok wcześniej. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 18 listopada 2021 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 2 grudnia 2021 r.
 • 25 sierpnia 2021 r. ASBIS podwyższył opublikowaną prognozę finansową na 2021 r. Przychody ze sprzedaży powinny kształtować się w przedziale 2,9 mld USD do 3,1 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie kształtował się pomiędzy 71 mln USD a 74 mln USD.

Jest prawie pewne, że w tym roku pobijemy kolejne rekordy i przekroczymy nasze oczekiwania, nie tylko pod względem sprzedaży, ale także rentowności . Nasza marża była w III kw. rekordowa w naszej historii, a cały III kw. najlepszym okresem w naszej długiej historii. Jak widać, nie zwalniamy tempa. Jesteśmy w trakcie najintensywniejszego okresu w całym roku w naszej branży. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie przychodów, ale także zapewnienie jak najwyższego zysku dla naszych akcjonariuszy. Jak do tej pory jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Spółki. Wykorzystamy każdą nadarzającą się okazję do wypracowania jeszcze wyższych wyników w przyszłości” – powiedział Serhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE I-III KWARTAŁY LAT 2021 I 2020

(mln USD)

III kw.

2021 r.

III kw.

2020 r.

Zmiana I-III kw.

2021 r.

I-III kw.

2020 r.

Zmiana
Przychody 716,5 619,7 +16% 2 130,0 1 500,6 +42%
Zysk brutto 52,8 36,1 +46% 147,2 83,5 +76%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 27,4 16,5 +66% 72,9 28,3 +158%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 18,2 10,4 +75% 48,4 15,1 +220%

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to ani w III kwartale 2021 r., ani w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. W trzecim kwartale 2021 r. sprzedaż regionów krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła odpowiednio o 24,0% i 1,0%, podczas gdy za 9 miesięcy 2021 roku sprzedaż w obu regionach wzrosła odpowiednio o 46,3% i 21,2%.

Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem, wzrósł do 58,99% w III kwartale 2021 r. z 55,03% w III kwartale 2020 r. i do 54,84% w okresie 9 miesięcy 2021 r. z 53,21% w okresie 9 miesięcy 2020 r. Wzrost sprzedaży w krajach byłego ZSRR był głównie napędzany przez sprzedaż wielu linii produktów oraz projekty biznesowe VAD.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I-III kw. 2021 r. oraz I-III kw. 2020 r.

  I-III kw. 2021 I-III kw. 2020
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 1.167.990 54,84% 798.434 53,21%
Europa Środkowo-Wschodnia 466.217 21,89% 384.798 25,64%
Bliski Wschód i Afryka 243.244 11,42% 182.711 12,18%
Europa Zachodnia 208.793 9,80% 96.977 6,46%
Pozostałe 43.743 2,05% 37.707 2,51%
Ogółem 2.129.987 100% 1.500.627 100%

 SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, jakie Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I-III kw. 2021 r. były:

 • Kazachstan – wzrost o 86,6%
 • Czechy – wzrost o 39,6%
 • Ukraina – wzrost o 37,8%
 • Rosja – wzrost o 37,7%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 34,2%.
 • Białoruś – wzrost o 23,4%
 • Polska – wzrost o 13,6%
 • Słowacja – wzrost o 11,5%.

ASBIS znacząco poprawił sprzedaż w Europie Zachodniej, która w okresie 9 miesięcy tego roku wzrosła o 115,3% względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I-III kw. 2021 r. oraz w I-III kw. 2020 r.

(w tys. USD)

  I-III kw. 2021 I-III kw. 2020
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 396.865 Rosja 288.228
2. Ukraina 296.535 Ukraina 215.125
3. Kazachstan 244.849 Kazachstan 131.223
4. Zjednoczone Emiraty Arabskie 162.661 Zjednoczone Emiraty Arabskie 121.193
5. Słowacja 130.231 Słowacja 116.805
6. Białoruś 126.257 Białoruś 102.346
7. Czechy 74.691 Czechy 53.512
8. Holandia 64.194 Holandia 48.632
9. Polska 52.408 Polska 46.137
10. Rumunia 44.109 Rumunia 40.339
  OGÓŁEM 2.129.987 OGÓŁEM 1.500.627