ASBISc podwyższył prognozę finansową na 2021

Zgodnie z nową prognozą przychody ze sprzedaży będą kształtowały się w przedziale 2,9 mld USD do 3,1 mld USD, czyli mogą być 7% wyższe od górnych zakresów pierwotnej prognozy, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie kształtował się pomiędzy 71 mln USD a 74 mln USD, co oznacza, że może być wyższy o 45% od pierwotnie zakładanego.

29 marca 2021 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2021 rok. Zakładała ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 2,7 miliarda USD a 2,9 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 47 milionów USD a 51 milionów USD.

Ten rok nie przestaje nas zaskakiwać. Zapowiada się kolejny rekord w naszej historii, zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. ASBIS jest w bardzo dobrej kondycji, ponieważ wykorzystuje swoją silną pozycję na rynkach, na których działa, aby wypracować doskonałe wyniki finansowe. Odnotowujemy znaczny wzrost w wielu kategoriach produktowych, co pozwala nam wykorzystać wszystkie pojawiające się możliwości. Działamy szybko i zdecydowanie, dlatego nie tylko potrafimy wygenerować wyższe marże, ale również rośniemy szybciej niż rynek” – powiedział Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

Innowacyjny dyfuzor jonowy Perenio Ionic Shield /Asbis/

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

 • wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,
 • wyższych niż zakładano niedoborów produktów IT na rynku w I połowie 2021 r., skutkujących wyższymi cenami oraz lepszymi marżami,
 • zdolnością Grupy do znacznie szybszego wzrostu niż rynek IT.

Istotne założenia prognozowanych wyników:

 • nie wystąpią kolejne blokady które mogą doprowadzić do zamknięcia sklepów detalicznych oraz znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,
 • sytuacja polityczna na rynkach, na których Grupa działa, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na naszych głównych rynkach będzie stabilna,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT,
 • nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na głównych rynkach ASBIS, czyli w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi i Słowacji, w porównaniu z 2020 rokiem,
 • nie wystąpi istotna dewaluacja walut w Rosji, Białorusi, Kazachstanie oraz na Ukrainie i tym samym nie wpłynie to negatywnie na te rynki,
 • nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,
 • nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty pod markami własnymi,
 • konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2020 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
 • Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
 • segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2020 roku, na rynkach, na których działa Grupa,
 • nie wystąpią znaczące problemy z dostępnością poszczególnych komponentów IT.