Asbis: dobry Q3 2016

Firma Asbis kontunuuje trend wzrostowy: zysk brutto wzrósł do 6,11 proc. i wpłynął pozytywnie na 10-krotne powiększenie zysku.

 

  • ASBIS zanotował bardzo dobry III kw. oraz okres I-III kw. 2016. Grupa kontynuowała strategię koncentracji na marżach. Skutkowało to wysokim wzrostem rentowności. Przy przychodach w III kw. niższych o 4,02% niż w III kw. 2015, marża zysku brutto wzrosła do 6,11% z 4,64% r/r. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 26,41% do 16,872 mln USD z 13,347 mln USD. Koszty pozostały pod kontrolą i rosły znacznie wolniej niż zysk brutto. Stąd EBITDA wzrosła o 68,84% do 6,058 mln USD w III kw. 2016 w porównaniu do 3,588 mln USD w III kw. 2015. Poprawa rentowności brutto w połączeniu z kontrolą nad kosztami, pozwoliły Spółce poprawić zysk netto po opodatkowaniu ponad dziewięć razy, do 1,380 mln USD w III kw. 2016 ze 153,0 mln USD w III kw. 2015.

asbis-3-q

Z  jednej strony III kw. był kontynuacją tego, co widzieliśmy już wcześniej w 2016 roku – stabilnych przychodów, lepszych marż oraz wyniku netto. Z drugiej strony, skala poprawy była bezprecedensowa, jako że byliśmy  w stanie utrzymać koszty pod kontrolą i rosły one znacznie wolniej w porównaniu do wzrostu zysku brutto. W rezultacie, z radością ogłaszamy dziewięć razy wyższy zysk netto. To nie jest coś, czego się nie spodziewaliśmy. Te wyniki są zgodne z naszym budżetem oraz oczywiście z naszą prognozą finansową na rok 2016. Jednakże, rozumiemy je jako publiczne potwierdzenie, że jesteśmy coraz mocniejsi – tak jak obiecaliśmy rok temu. Oczekujemy dalszej poprawy rentowności w IV kw. 2016 co powinno nam pozwolić na rozważenie powrotu do wypłaty dywidendy po dwuletniej przerwie – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Trendy dla okresu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 były podobne: przychody były o 5,07% niższe rok do roku, podczas gdy zysk brutto wzrósł o 55,19% do 44,243 mln USD z 28,509 mln USD. W połączeniu ze zmniejszeniem kosztów, skutkowało to poprawą wyniku netto o 21 mln USD . W okresie I-III kw. 2016 Spółka zanotowała zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 2,001 mln USD w porównaniu do straty w wysokości 19,191 mln USD w I-III kw. 2015.

Znając wyniki po dziewięciu miesiącach 2016, Spółka podtrzymuje swoją prognozę finansową na 2016 rok.

Asbis logo