ASBIS: dobre wyniki półrocza 2020

ASBISc Enterprises wypracował w I półroczu 2020 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 880,9 mln USD w porównaniu do 788,2 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 12%. Zysk netto w I pół. 2020 r. wzrósł o 81%, do 4,7 mln USD z 2,6 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W samym drugim kwartale 2020 roku ASBIS wypracował 380,4 mln USD przychodów (wzrost o 3% względem I pół. 2019 r.) oraz 2,5 mln USD zysku netto, co oznacza wzrost o 170% w odniesieniu do porównywalnego okresu ubiegłego roku.

 ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I półroczu. 2020 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (52-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (blisko 27-proc. udział). Największym krajem pod względem przychodów wypracowanych w I pół. 2020 roku była Rosja.  Kolejny kwartał z rzędu Polska znalazła się wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w I półroczu. 2020 roku 8. miejsce z przychodami na poziomie ponad 31,3 mln USD.

11 sierpnia 2020 roku Grupa opublikowała prognozę finansową na 2020 rok, zgodnie z którą przychody ze sprzedaży w 2020 r. będą się kształtowały pomiędzy 2 mld USD a 2,2 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 18 mln USD a 20 mln USD. Prognoza zakłada znaczący wzrost zyskowności, względem zysku netto wypracowanego w 2019 roku

Prestigio: 1. powerbank z grafenem

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników finansowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę panujące warunki rynkowe. Nasze dokonania oznaczają, że w czasach pandemii, zamkniętych rynków i ogólnego spowolnienia gospodarek światowych byliśmy w stanie wypracować w I półroczu tego roku lepsze wyniki, niż przed rokiem. To bardzo duże osiągnięcie, świadczące o dojrzałości naszej organizacji i efektywnym modelu biznesowym, dzięki któremu pomimo bardzo dużej skali działania, potrafimy szybko i sprawnie dostosować się do warunków rynkowych. Liczymy, że cały 2020 rok będzie dla nas lepszy od poprzedniego. Szczególnie kładziemy nacisk na wzrost zyskowności, który w I półroczu wzrósł o 81%, natomiast w samym drugim kwartale aż o 170%, czyli wzrósł prawie trzykrotnie. Cieszy nas też wzrost wyników Polski, która już od kilku kwartałów znajduje się wśród krajów o najwyższych przychodach w naszej Grupie” – powiedział Siergiej Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

„Wczoraj opublikowaliśmy naszą prognozę finansową na 2020 rok. Znając już wyniki I półrocza, jesteśmy przekonani, że o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, zrealizujemy ją. Zakłada ona przychody pomiędzy 2,0 miliarda USD a 2,2 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 18,0 milionów USD a 20,0 milionów USD. To najwyższe wyniki, jakie Grupa kiedykolwiek osiągnęła w swojej 30-letniej historii” – dodał Siergiej Kostevitch.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W II KWARTALE ORAZ I PÓŁROCZU LAT 2020 I 2019 (mln USD)

II kw.

2020 r.

II kw.

2019 r.

Zmiana I pół.

2020 r.

I pół.

2019 r.

Zmiana
Przychody 380,4 370,9 +3% 880,9 788,2 +12%
Zysk brutto 21,9 21,1 +4% 47,3 42,2 +12%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 5,4 5,3 +3% 11,8 9,9 +20%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2,5 0,9 +170% 4,7 2,6 +81%

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to w I pół. 2020 r. Sprzedaż w krajach zarówno byłego ZSRR jak i w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła w omawianym okresie odpowiednio o 14,4% i 14,6%. Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej zmiany, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem wzrósł do 51,93% w I pół. 2020 r. z 50,74% w I pół. 2019 r.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I pół. 2020 i I pół. 2019 r.

  I półrocze 2020 I półrocze 2019
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 457 450 51,93% 399 980 50,74%
Europa Środkowo-Wschodnia 238 144 27,03% 207 829 26,37%
Bliski Wschód i Afryka 100 617 11,42% 102 351 12,98%
Europa Zachodnia 62 159 7,06% 63 629 8,07%
Pozostałe 22 575 2,56% 14 452 1,83%
Ogółem 880 945 100% 788 241 100%

 SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w I półroczu 2020 r. były:

 • Polska – wzrost o blisko 116%
 • Kazachstan – wzrost o 39,3%
 • Holandia – wzrost o 36.9%
 • Białoruś – wzrost o 22,2%
 • Czechy – wzrost o 9,2%
 • Rosja – wzrost o 6,1%
 • Ukraina – wzrost o 6%.

Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w krajach GCC (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt), spadła o 1,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I półroczu 2020 r. spadła o 2,3% w porównaniu do I półrocza 2019 r.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I pół. 2020 r. oraz w I pół. 2019 r.

(w tys. USD)

  I półrocze 2020 I półrocze 2019
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 166 176 Rosja 156 560
2. Ukraina 123 106 Ukraina 116 113
3. Kazachstan 76 927 Słowacja 72 649
4. Słowacja 75 467 Zjednoczone Emiraty Arabskie 75 370
5. Zjednoczone Emiraty Arabskie 65 375 Kazachstan 55 219
6. Białoruś 59 396 Białoruś 48 588
7. Czechy 33 630 Czechy 30 807
8. Polska 31 314 Rumunia 24 103
9. Holandia 29 153 Holandia 21 297
10. Rumunia 25 368 Polska 14 516
  OGÓŁEM 880 945 OGÓŁEM 788 241

 SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCH

Pierwsze półrocze tego roku pokazało, że ASBIS nie miał problemu ze znacznym zwiększeniem przychodów pomimo trwającej pandemii koronawirusa. Kolejny raz ASBIS udowodnił, iż dzięki efektywnej strategii potrafi szybki dostosować się do zmian rynkowych i generować mocne wyniki.

W pierwszym półroczu 2020 r. wszystkie główne linie produktów Grupy, poza smartfonami, znacznie wzrosły w ujęciu rocznym. Największy wzrost względem I pół. 2019 r. odnotowały następujące linie produktowe:

 • procesory – wzrost o 41,2%
 • oprogramowanie – wzrost o 32,8%
 • dyski twarde – wzrost o 32,5%
 • dyski twarde SSDs – wzrost o 32,1%
 • laptopy – wzrost o 31,5%
 • serwery i bloki serwerowe – wzrost o 23,3%
 • produkty sieciowe – 19,8%.

Struktura przychodów w podziale na linie produktowe w I pół. 2020 r. oraz w I pół. 2019 r.

(w tys. USD)

  I półrocze 2020 I półrocze 2019
  tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Smartfony 201 596 22,88% 243 186 30,85%
Procesory 158 378 17,98% 112 127 14,22%
Akcesoria i multimedia 98 411 11,17% 82 484 10,46%
Laptopy 79 289 9,00% 60 307 7,65%
Dyski twarde 72 581 8,24% 54 761 6,95%
Serwery 45 641 5,18% 37 030 4,70%
Dyski SSD 41 149 4,67% 31 139 3,95%
Produkty sieciowe 27 383 3,11% 22 853 2,90%
Oprogramowanie 25 050 2,84% 18 867 2,39%
Komputery stacjonarne 24 062 2,73% 21 006 2,66%
Pozostałe 107 405 12,19% 104 481 13,25%
Przychody ogółem 880 945 100% 788 241 100%