Asbis: dobre półrocze 2017

ASBISc Enterprises  znacznie poprawił wyniki w I półroczu 2017. Grupa kontynuowała poprawę wyników przy utrzymaniu stabilnej marży zysku brutto.

Podczas gdy przychody w I półroczu 2017 wzrosły o 14,66% rdr i osiągnęły wartość 570,3 mln USD, a marża zysku brutto wyniosła 5,30%. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 10,48% do 30,2 mln USD z 27,4 mln USD w I półroczu 2016. Koszty operacyjne pozostały pod kontrolą i wzrosły jedynie o 8,71% – ze względu na wzrost przychodów i zysku brutto. W rezultacie, zysk netto po opodatkowaniu w I półroczu 2017 wyniósł 1,01 mln USD w porównaniu do 0,62 mln USD w I półroczu 2016 notując wzrost o 62,83%.

Widząc istotny wzrost przychodów oraz możliwości na swoich głównych rynkach, Spółka podtrzymuje swoje prognozy finansowe na 2017.

– W II kw. oraz w I półroczu 2017 kontynuowaliśmy strategię wzrostu na naszych największych rynkach oraz korzystania z udziału rynkowego, który zdobyliśmy w trudnych latach 2014 i 2015. Działania restrukturyzacyjne wykonane w przeszłości ponownie przynoszą rezultaty. Stąd byliśmy w stanie kontynuować wzrostowy trend w naszych wynikach. Nie tylko mocno poprawiliśmy nasze przychody i zyski, ale również mocno polepszyliśmy przepływy pieniężne. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w II kw. 2017 były dodatnie i sięgnęły +10 mln USD, co oznacza poprawę o 25 mln USD rok do roku. W I półroczu 2017 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zostały poprawione o ponad 14 mln USD. Oczekujemy, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany i nasze przepływy pieniężne za cały rok będą dodatni – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc.

Profil sprzedaży 

Koncentracja na regionie krajów byłego ZSRR pozwoliła Spółce na kontynuację bardzo dobrych wyników i pokazanie imponującego wzrostu sprzedaży o 37,25% oraz 60,05% odpowiednio w II kw. 2017 oraz I półroczu 2017. W związku z tym, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem Spółki wzrósł do 47,11% w I półroczu 2017 z 33,75% w I półroczu 2016. Spółka poprawiła również znacząco sprzedaż w Europie Zachodniej, podczas gdy sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce pozostała stabilna rok do roku. Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 10,56% w II kw. 2017 oraz o 9,37% w I półroczu 2017 w rezultacie braku dużych, finansowanych ze środków unijnych projektów na Słowacji w I półroczu 2017. Ponadto sprzedaż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła. 

Analiza według krajów pozwala na lepsze zrozumienie wspomnianych powyżej trendów. Wzrost sprzedażyw krajach byłego ZSRR wynika z ciągłej poprawy w Rosji (+15,05% w II kw. 2017 oraz +26,29% w I półroczu 2017), na Ukrainie (+4,67% w II kw. 2017 oraz +36,79% w I półroczu 2017), w Kazachstanie (+223,72% w II kw. 2017 oraz +191,52% w I półroczu 2017) i na Białorusi (+45,51% w II kw. 2017 oraz +40,78% w I półroczu 2017).

Jednocześnie, zmniejszenie przychodów na Słowacji (-33,35% w II kw. 2017 oraz -30,13% w I półroczu 2017) zostało częściowoskompensowane przez wzrost przychodów w Czechach (+6,65% w II kw. 2017 oraz +13,24% w I półroczu 2017), w Rumunii (+11,23% w II kw. 2017 oraz +14,00% w I półroczu 2017) i w Bułgarii (+12,83% w II kw. 2017). Wynik na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest determinowany głównie przez przychody Spółki wypracowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (+26,82% w II kw. 2017 oraz +0,70% w I półroczu 2017).

Motor sprzedaży: smartfony

Wzrost sprzedaży w I półroczu 2017 był napędzany przez smartfony, laptopy, dyski SSD oraz inne mniejsze linie produktowe, podczas gdy sprzedaż typowych komponentów była relatywnie stabilna rok do roku.

Przychody ze sprzedaży procesorów wzrosły o 2,33% w II kw. 2017 i zmniejszyły się o 2,36% w I półroczu 2017. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży dysków twardych (-3,13% w II kw. 2017 oraz -5,91% w I półroczu 2017) zostało skompensowane przez wzrost sprzedaży dysków SSD (+142,34% w II kw. 2017 oraz +163,60% w I półroczu 2017). Sprzedaż smartfonów, które są kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży, wzrosła o 68,80% w II kw. 2017 oraz o 55,99% USD w I półroczu 2017.

Spośród innych linii produktowych, Spółka zanotowała pozytywny trend w II kw. oraz I półroczu 2017 na sprzedaży płyt głównych i kart graficznych (+106,90% oraz +67,60%), peryferiów (+13,22% oraz +35,29%), modułów pamięci (+67,39% oraz +84,98%) oraz akcesoriów i multimediów (+20,05% oraz +44,78%).

http://branden.biz/index.php/2017/05/09/asbis-zarabia-i-utrzymuje-prognoze-zyskow/