ASBIS: bardzo dobre wyniki Q1-3/2023 z rekordowym poziomem sprzedaży

ASBISc Enterprises wypracował w ciągu trzech kwartałów 2023 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w okresie I-III kw. 2023 r. wyniosły blisko 2,2 mld USD (blisko 9,2 mld zł) i były o 14% wyższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,9 mld USD). Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 50,9 mln USD (215,4 mln zł) w porównaniu do 47,2 mln USD w ciągu I-III kwartałów 2022 r. (wzrost o 8%). W samym III kwartale 2023 roku ASBIS wypracował 771,8 mln USD (3 209,8 mld zł) przychodów oraz 22,2 mln USD zysku netto (92,5 mln zł).

Wyniki spółki są zgodne z oczekiwaniami oraz opublikowanymi prognozami finansowymi na 2023 r. Po trzech kwartałach 2023 r. stopień realizacji górnych widełek prognozy na poziomie przychodów wynosi 69% oraz 62% na poziomie zysku netto. Grupa przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2023 r. będą się kształtowały pomiędzy 3,0 mld USD a 3,2 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 78 mln USD a 82 mln USD. Oznacza to, że 2023 rok może być rekordowym rokiem w historii Grupy, szczególnie na poziomie zysków. Historycznie, najlepszym okresem sprzedaży w sektorze IT jest IV kwartał roku kalendarzowego.

INNE WAŻNE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE

 • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był dynamicznie rosnący Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 51% w okresie I-III kw. 2023 r.).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie (TOP10), awansując w okresie trzech kwartałów tego roku na 7. miejsce z przychodami na poziomie blisko 81,2 mln USD.
 • ASBIS rozszerzył współpracę z Bang & Olufsen i wprowadził tę markę na rynki afrykańskie oraz otworzył 2 nowe showroomy tej marki na swoich rynkach.
 • ASBIS dynamicznie rozbudowuje swoje portfolio produktowe. W III kwartale podpisał nowe umowy lub rozszerzył współpracę z następującymi firmami: Gen (Norton), Pure Storage, ProMobi Technologies, ASUS AIoT (NUC).

„W trzecim kwartale 2023 roku, pomimo presji inflacyjnej, słabszego popytu i niepewnego otoczenia geopolitycznego, ASBIS zwiększył przychody na wszystkich głównych rynkach swojej działalności, w tym na już ugruntowanych rynkach Kaukazu, Europy Zachodniej i Afryki. Grupa po raz kolejny pokazała swoją siłę i motywację do wypracowania solidnego wyniku. Wzmacniamy także rozwój naszego własnego portfolio produktowego i usług IT o zaawansowane technologicznie rozwiązania, w tym o pion związany z robotyką – ASBIS Robotic Solutions (AROS). Wyniki III kwartału 2023 roku pozwalają nam z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące tego roku i dodatkowo utwierdzają nas w przekonaniu, że zrealizujemy bardzo ambitną prognozę finansową na 2023 r.” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

WYNIKI FINANSOWE

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w III kw. oraz okresie I-III kw. 2023 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz w tabeli poniżej poglądowo w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie III kwartału i I-III kw. lat 2023 i 2022

mln USD

mln USD III kw.

2023 r.

III kw.

2022 r.

Zmiana I-III kw.

2023 r.

I-III kw.

2022 r.

Zmiana
Przychody 771,8 698,7 +11% 2 167,9 1 909,7 +14%
Zysk brutto 61,7 56,0 +10% 177,9 157,1 +13%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 27,8 29,2 -5% 77,8 73,0 +7%
Zysk netto 22,2 20,1 +11% 50,9 47,2 +8%

 

mln PLN

mln PLN III kw. 2023

2023 r.

III kw. 2022

2022 r.

  I-III kw. 2022

2023 r.

I-III kw. 2022

2022 r.

Przychody 3 209,8 3 336,4   9 178,4 8 481,6
Zysk brutto 256,5 267,4   753,2 697,9
 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

115,7 139,5   329,6 324,2
 

Zysk netto

92,5 96,0   215,4 209,7

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to ani w III kwartale 2023 r., ani w okresie 9 miesięcy 2023.

W III kwartale 2023 r. i 9 miesiącach 2023 r. przychody osiągane w regionie krajów byłego ZSRR wzrosły o 3,8% i 12,6% w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku. Jeszcze bardziej pozytywny trend był widoczny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (wzrost o 30,3% w III kwartale 2023 r. i 14,8% w ciągu 9 miesięcy 2023 r.). Sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrosła o 1,5% w III kwartale 2023 r. i o 6,1% w okresie 9 miesięcy 2023 r. w porównaniu do 2022 r. Europa Zachodnia pokazała znaczny wzrost przychodów zarówno w III kwartale 2023 r. jak i w okresie 9 miesięcy 2023 r. (wzrost o 49,8% i 50,6 odpowiednio %).

W wyniku powyższych faktów udział niektórych regionów – np. regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w całkowitych przychodach Spółki za III kwartał 2023 r. i 9 miesięcy 2023 r. uległ zmianie w porównaniu do analogicznych okresów 2022 r. Udział Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł zarówno w III kwartale 2023 r., jak iw okresie 9 miesięcy 2023 r. odpowiednio do 24,49% z 20,76% i 24,42% z 24,15%. W tym samym czasie udział regionu byłego ZSRR spadł do 49,91% z 53,13% w III kwartale 2023 r. i 51,40% z 51,84% w 9 miesiącach 2023 r.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I-III kw. 2023 r. oraz I-III kw. 2022 r.

  I-III kw. 2023 r. I-III kw. 2022 r.
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 1.114.401 51,40% 989.937 51,84%
Europa Środkowo-Wschodnia 529.364 24,42% 461.123 24,15%
Bliski Wschód i Afryka 318.012 14,67% 299.866 15,70%
Europa Zachodnia 188.778 8,71% 125.365 6,56%
Pozostałe 17.384 0,80% 33.420 1,75%
Ogółem 2.167.939 100% 1.909.711 100%

 

 

 

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów wskazuje na wciąż silny popyt w Kazachstanie – największym rynku Grupy, gdzie nasza sprzedaż w III kwartale 2023 r. utrzymywała się na stałym poziomie, ale wzrosła o 21,0% w ciągu 9 miesięcy 2023 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2022 r. Działalność na Ukrainie – drugim co do wielkości rynku działalności Grupy i bezpośrednio dotkniętej wojną, wzrosła o 8,4% w III kwartale 2023 r. i 37,0% w ciągu 9 miesięcy 2023 r. w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.

Zjednoczone Emiraty Arabskie – nasz trzeci co do wielkości rynek zapewnił przychody w wysokości 240,8 mln USD w ciągu 9 miesięcy 2023 r., co oznacza wzrost o 3,6% rok do roku.

Gruzja i Azerbejdżan odnotowały silny wzrost zarówno w III kwartale 2023 r., jak i w ciągu 9 miesięcy 2023 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2022 r.

Polska wygenerowała duży wzrost zarówno w III kwartale 2023 r., jak i w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. (odpowiednio +43,4% i 37,4%). Wzrost sprzedaży w Polsce wynika głównie ze sprzedaży tradycyjnych komponentów IT, takich jak procesory, karty graficzne i dyski (SSD), ale także znacznej części towarów konsumpcyjnych, w efekcie udanego rozwoju sprzedaży produktów marki Bang & Olufsen w Polsce.

Kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

 • Polska – wzrost o 43,4%
 • Słowacja – wzrost 39,3%
 • Niemcy – wzrost o 37,3%

Struktura przychodów – Top 10 krajów w III kw. 2023 r. oraz I-III kw. 2022 r.

(w tys. USD)

  I-III kw. 2023 I-III kw. 2022
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 483.918 Kazachstan 399.887
2. Ukraina 299.220 Zjednoczone Emiraty Arabskie 232.356
3. Zjednoczone Emiraty Arabskie 240.791 Ukraina 218.397
4. Słowacja 195.372 Słowacja 165.161
5. Niemcy 102.946 Rosja 118.958
6. Azerbejdżan 98.176 Czechy 72.589
7. Polska 81.178 Azerbejdżan 65.118
8. Gruzja 77.430 Polska 59.068
9. Czechy 68.887 Białoruś 56.745
10. Rumunia 49.411 Armenia 50.060
  OGÓŁEM 2.167.939 OGÓŁEM 1.909.711

O Grupie ASBIS (GPW: ASB)

ASBIS Group jest wiodącym dystrybutorem z wartością dodaną, deweloperem i dostawcą produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) z lokalnymi operacjami w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach bałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 Działalność ASBIS opiera się na trzech filarach:

 1. Dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego stosowanego przez klientów w biurach i ośrodkach przetwarzania danych, jak również elektroniki użytkowej poprzez:
 2. Sieci detaliczne i sklepy internetowe
 3. Resellerów współpracujących z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 4. Bezpośrednio do dużych przedsiębiorstw.
 5. Pełnym zakresie działalności w obszarze produktów najwyższej światowej klasy – od naukowej działalności badawczo-rozwojowej poprzez projektowanie i inżynierię, tworzenie oprogramowania i firmware, aż po produkcję i marketing produktów i rozwiązań IT i obsługujących internet rzeczy (IoT) pod markami własnymi
 6. Aeno (inteligentne urządzenia domowe z sektora małego AGD).
 7. Canyon (inteligentne zegarki, power banki, akcesoria do komputerów i urządzeń mobilnych)
 8. Cron Robotics (budowa własnych rozwiązań w segmencie robotyki, w tym cobotów)
 9. Lorgar (akcesoria do gier oraz przesyłania strumieniowego)
 10. Perenio (platforma IoT, routery IoT, aplikacje i urządzenia peryferyjne dla inteligentnego biura/domu, inteligentnego zdrowia)
 11. Prestigio (inteligentne urządzenia i akcesoria, innowacyjne rozwiązania dla biznesu i edukacji itp.)
 12. Prestigio Solutions (innowacyjne rozwiązania technologiczne dla biznesu i segmentu edukacji)
 13. Kompleksowych projektach sprzedaży rozwiązań do dużych przedsiębiorstw za pośrednictwem rozbudowanych sieci Integratorów Systemów i Resellerów Wartości Dodanej.

ASBIS powstał w 1990 roku na Białorusi, w 1995 roku Spółka została zarejestrowana na Cyprze i od tego czasu prowadzi działalność z tego kraju. Firma posiada 2 główne centra dystrybucyjne na świecie zlokalizowane w Czechach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz 2 regionalne centra dystrybucyjne (Gruzja, RPA), filie w 34 krajach, ponad 2 500 pracowników i około 20 000 aktywnych klientów w 60 krajach na całym świecie. W 2022 roku Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie blisko 2,7 mld USD.

 

Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2007 r. pod symbolem „ASB” (ASBIS).