ASBIS: bardzo dobre wyniki i nowe trendy 2017

Firma ASBIS utrzymała trendy z 4. kw. ubiegłego roku. Przez cały 2016 grupa kontynuowała proces poprawy marż przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów pod kontrolą.

Podczas gdy przychody w IV kw. 2016 były o 0,71% niższe rok do roku, marża zysku brutto wzrosła do 5,81% z 4,94%. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 16,70% do 21,171 mln USD z 18,140 mln USD. Jako, że koszty pozostały pod kontrolą, EBITDA wzrosła o 20,73% do 8,452 mln USD w IV kw. 2016 w porównaniu do 7,001 mln USD w IV kw. 2015. Zysk netto po opodatkowaniu w IV kw. 2016 wyniósł 2,635 mln USD w porównaniu do 2,039 mln USD w IV kw. 2015 notując poprawę o 29,23%.

Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch wskazał, że – w 2017 Asbis pokaże plan realizacji nowych sektorów biznesu takich jak wejście w digital signage jako prowajder danych pozyskiwanych w oparciu o umowy z partnerami technicznymi technologii digital signange i measuring reakcji konsumenta na treści propagowane przez ten kanał.

asbis1

Dobry IV kw. 2016 pozwolił poprawić wyniki 2016 roku i zrealizować prognozę finansową. Przychody za dwanaście miesięcy 2016 roku były o 3,72% niższe rok do roku, podczas gdy zysk brutto wzrósł o 40,23% do 65,414 mln USD z 46,649 mln USD. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów skutkowało to poprawą o ponad 21,5 mln USD na poziomie zysku netto. Za 12 miesięcy 2016 roku Spółka zanotowała zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 4,636 mln USD, w porównaniu do straty w wysokości 17,152 mln USD dla 12 miesięcy 2015 roku.

http://branden.biz/index.php/2016/11/09/asbis-dobry-q3-2016/

– IV kw. 2016 był kolejnym kwartałem kontynuacji trendu wzrostowego, który Spółka zaczęła jeszcze w 2015 roku. Ponieważ zdecydowaliśmy się nie realizować żadnych niskomarżowych transakcji, przychody były płaskie rok do roku. Marża zysku brutto wzrosła zaś koszty pozostały pod kontrolą. W efekcie  nie tylko poprawiliśmy wynik netto ale również zmniejszyliśmy dług netto oraz wypracowaliśmy dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Wierzymy, że stanowi to dużą dźwignię dla kontynuacji trendu wzrostowego w 2017 roku oraz dla powrotu do wypłaty dywidendy dla naszych akcjonariuszy – skomentował Siarhei Kostevitch.

Asbis logo