Antytrendbook: dokąd zmierza rynek usług bankowych?

Publikacja powstała przy udziale blisko 100 przedstawicieli sektora bankowego, ekspertów First Data i firmy 4CF Strategic Foresight.

Raport „Antytrendbook” 2018 poza wysoką wartością merytoryczną ma także nietypową konstrukcję. Podstawę „Antytrendbooka” stanowią scenariusze przyszłości, jakie mogą wpłynąć na każdą firmę z branży finansowej. Formuła tworzenia mniej lub bardziej możliwych rozwiązań pozwala znaleźć takie, które albo zahamują trend rozwoju, albo wzmocnią i przyspieszą zmiany.

Za metodykę i opracowanie merytoryczne publikacji odpowiada firma 4CF Strategic Foresight, która specjalizuje się w foresighcie strategicznym i badaniu przyszłości różnorodnych branż.

http://branden.biz/index.php/2018/04/24/emea-digital-banking-maturity-2018/

5 trendów

  1. Erozja cyberbezpieczeństwa
  2. Zwiększenie personalizacji i indywidualizowanie doświadczenia klienta
  3. Wzrost konkurencyjności instytucji niebankowych typu fin-tech
  4. Wzrost nieufności względem banków
  5. Wzrost mobilności przez digitalizację i dematerializację

Raport „Antytrendbook” 2018