Ankieta Epson: wirtualna współpraca samodzielnych pracowników

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Epson sale lekcyjne i konferencyjne będą w miarę postępu technologicznego w coraz większym stopniu opierać się na technologii.

Badanieepson work place of tomorrow obejmowało obejmowały rozmowy z 17 czołowymi ekspertami oraz ankietę przeprowadzoną wśród ponad 7000 europejskich pracowników.

Edukacja przyszłości

Nasze systemy edukacji wkraczają w epokę, w której będą dominować: kreatywna współpraca oraz metanauka. Według 70% respondentów nauczyciele nie będą już odpowiedzialni wyłącznie za przekazywanie wiedzy, lecz przyjmą bardziej istotną rolę przewodników dla uczniów w trakcie procesu uczenia.

64% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że system edukacji w przyszłości będzie skupiać się na zastosowaniu informacji i umiejętności analitycznych. Przyszłość ta nie przychodzi bez trudności. 69% respondentów obawia się, że nadmierne poleganie na dostępie do informacji dzięki technologii może doprowadzić do ogólnego obniżenia poziomu wiedzy. Podobnie 67% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że celem edukacji nie będzie już przyswojenie wiedzy, ponieważ informacje będą stale dostępne.

http://branden.biz/index.php/2016/04/27/epson-moverio-technologia-rzeczywistosci-rozszerzonej-w-f1/

Wirtualna współpraca

Według 74% respondentów technologia ma możliwość zrewolucjonizowania edukacji i praktyk dotyczących wykonywania pracy, ale żadna wirtualna aplikacja nigdy nie zastąpi bezpośrednich kontaktów w budowaniu relacji. Można powiedzieć, że pogląd być może zostanie zrewidowany przez pojawiające się w przyszłości nowe technologie, gdy rozwiną się takie funkcjonalności jak obraz holograficzny. 

W związku z tą wirtualną ekspansją zaledwie 30% respondentów uważa, że ewolucja fizycznego miejsca pracy poprawi łączność między pracownikami. Wciąż istnieje jednak uzupełniająca relacja między narzędziami dostępnymi w trybach online i offline. 71% respondentów przyznało, że dzięki hybrydowej metodzie kształcenia edukacja będzie bardziej dynamiczna, a nauczyciele skuteczniejsi.

Świat globalnej pracy

Nowa technologia będzie sprzyjać jeszcze większej współpracy między lokalnymi a globalnymi pracownikami, choć istotne znaczenie będzie mieć rozwój szkoleń i wsparcia dla pracowników pod kątem przyjęcia nowej technologii. Według 71% respondentów przyszłe sale konferencyjne będą całkowicie wirtualne.

Przy użyciu takich technologii jak rzeczywistość rozszerzona i projektory holograficzne będą umożliwiać pracownikom z całego świata dołączanie do grup roboczych pracujących w czasie rzeczywistym. Jasne jest jednak, że istnieje luka w rozumieniu przez ludzi, jak najlepiej wykorzystywać te technologie. Podczas gdy przyszłe pokolenia zyskują zrozumienie nowej technologii, obecne pokolenie pracowników będzie musiało nieuchronnie podnieść swoje kwalifikacje w obszarach, które wcześniej były im nieznane.

Rozwój chęci do nauki

Istotne znaczenie dla koniecznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie technologii będzie mieć wywołanie entuzjazmu u pracowników. 65% respondentów zasadniczo wyraziło zdanie, że odbyliby ponowne szkolenie w celu przekwalifikowania, gdyby uważali, że ich rola jest zagrożona. Organizacje powinny wykorzystać tę chęć nauki w celu maksymalizacji szans zapewnianych przez technologię. 

Edukacja na potrzeby przyszłego rynku pracy będzie wymagać szerokiego zakresu nowych umiejętności. Podstawą będą najważniejsze umiejętności miękkie związane z wyobraźnią, rozumieniem, empatią i budowaniem relacji. Rozpoznawanie tych umiejętności oraz angażowanie pracowników w celu promowania i wspierania rozwoju będą odgrywać istotną rolę w przygotowaniu do transformacji technologicznej w tej branży.

Badanieepson work place of tomorrow