Analiza możliwych wpływów: zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój

W idealnym państwie, instytucje finansowane z budżetu państwa mają znaczący wpływ na wzrost dobrobytu, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia obywateli. Podmioty z sektora publicznego coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję oraz zaawansowaną analitykę, aby zwiększać wydajność oraz świadczyć lepsze usługi dla obywateli. Eksperci SAS są przekonani, że trend wdrażania najnowszych rozwiązań przyspieszy w bieżącym roku i jednocześnie nawołują instytucje ochrony zdrowia i administrację publiczną do szczególnej dbałości o odpowiedzialne korzystanie z tych zaawansowanych technologii.

Eksperci SAS przedstawiają prognozy dla administracji publicznej oraz opieki zdrowotnej 

  1. Prognozy związane z cyberbezpieczeństwem

„Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana przez cyberprzestępców do planowania ataków i tworzenia wiarygodnych treści wykorzystywanych przy próbach kradzieży, szantażu czy niszczenia reputacji ofiar. Jednakże technologia ta będzie również kluczowym narzędziem dla organów ścigania przy śledzeniu ruchu internetowego i weryfikowaniu cyfrowych poszlak w celu wykrycia sprawców, szczególnie w przypadku zorganizowanych grup przestępczych.”  Ashley Beck, starszy konsultant ds. egzekwowania prawa, SAS; członek zarządu, Scotland Women in Technology

„Rozwój sztucznej inteligencji i analityki będzie nadal wpływał na pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie bezpieczeństwa. W 2024 r. organy ścigania dostrzegą wartość w zatrudnianiu młodych ekspertów, dla których Internet jest naturalnym środowiskiem (ang. digital natives), potrafiących wykorzystać najnowsze narzędzia i techniki do skutecznej ochrony i wsparcia obywateli.”  Shaun Barry, globalny dyrektor ds. ryzyka, oszustw i zgodności, SAS

„W miarę pojawiania się coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń związanych z nadużyciami, rządy przyjmą strategie analityczne i AI, które pomogą skutecznie przeciwdziałać oszustwom w sieci, jednocześnie poprawiając jakość obsługi obywateli.”  Jeremy Ray, ekspert ds. oszustw w sektorze publicznym i starszy konsultant branżowy, SAS

“Temat bezpieczeństwa zaczyna wykraczać poza granice naszej planety. Agencje kosmiczne, zarządzające wielkimi zbiorami danych z radarów i sieci czujników, zintensyfikują wykorzystanie analityki IoT [Internet of Things] i sztucznej inteligencji do ich analizy, włączając najnowsze innowacje w obszarze danych syntetycznych, cyfrowych bliźniaków i edge analytics. To kompleksowe podejście ma na celu ulepszenie usług z zakresu Space Domain Awereness, aby zwiększyć gotowość operacyjną w kosmosie.”   Bobby Shkolnikov, Head of IoT Federal and Global Principal in IoT Commercialization, SAS

„Rządy przyspieszają wysiłki na rzecz uruchomienia programów identyfikacji cyfrowej, aby ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z dokumentów tożsamości w różnych okolicznościach – od punktów kontroli bezpieczeństwa na lotniskach po weryfikację w handlu detalicznym. W 2024 r. zaczniemy obserwować większą spójność komercyjnych i rządowych identyfikatorów cyfrowych. Kładąc nacisk na równy dostęp, bezpieczeństwo i wygodę użytkownika, w ciągu najbliższych dwóch lat identyfikatory cyfrowe będą miały szersze zastosowanie, akceptację i interoperacyjność.”  Carl Hammersburg, Senior Manager, Government and Health Care Risk and Fraud, SAS

Marketing w 2024 roku – najważniejsze prognozy ekspertów

  1. Prognozy związane z edukacją i pracą

„Wpływ AI na rynek pracy zacznie być odczuwalny w sektorze publicznym. Administracja ma trudności z przyciągnięciem i zatrzymaniem specjalistów od AI, z uwagi na ich wysokie wymagania finansowe. Jednak, aby wspierać działania regulacyjne, rekrutowanie ekspertów będzie niezbędne. Podobnie jak przedsiębiorstwa, sektor publiczny również będzie coraz częściej sięgać po sztuczną inteligencję i analitykę, aby zwiększyć produktywność, zautomatyzować proste zadania i ograniczyć skutki niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Jestem przekonany również, że w dyskursie na temat AI będziemy świadkami rosnącego zapotrzebowania na specjalistów „nietechnicznych”. Obecnie kierunek rozwoju technologii wymaga włączenia innych grup ekspertów, aby zapewnić, że rozwiązania AI działają sprawiedliwie, z zachowaniem zasad etyki i równości. Potrzebujemy nietechnicznych ekspertów dziedzinowych, którzy już na etapie tworzenia rozwiązań odkryją potencjalne zagrożenia i problemy.”  Reggie Townsend, wiceprezes ds. etyki danych, SAS

„Sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w optymalizowaniu wydajności pracy. Pomoże w tym automatyzacja rutynowych zadań administracyjnych, analiza ogromnych ilości danych w celu podejmowania lepszych decyzji, rozszerzanie cyfrowych usług dla obywateli i zwiększanie bezpieczeństwa publicznego.” Kay Meyer, dyrektor, Government Industry Consulting, SAS

  1. Prognozy związane z systemem opieki zdrowotnej i zmianami demograficznymi

„Prognozowanie i modelowanie stają się kluczowym narzędziem w zakresie systemu opieki zdrowotnej, ale państwo potrzebuje wsparcia. Z pomocą przychodzi środowisko akademickie. Będziemy świadkami wzrostu liczby pracowników naukowych zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem opartym na sztucznej inteligencji na zlecenie instytucji rządowych. Po pandemii COVID-19 stało się jasne, że ochrona społeczeństwa będzie wymagać wykorzystania zaawansowanej technologii i szeroko zakrojonej współpracy.”  Meghan Schaeffer, krajowy doradca ds. zdrowia publicznego i epidemiolog, SAS

„Organizacje będą dalej rozwijać narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji na potrzeby spersonalizowania oferty, aby poprawić stan zdrowia pacjentów oraz satysfakcję pracowników. Przykłady obejmują tworzenie awatarów specyficznych dla pacjenta do wykorzystania w badaniach klinicznych i generowanie zindywidualizowanych planów leczenia.”   Steve Kearney, Globalny Dyrektor Medyczny, SAS

„Duże modele językowe będą wykorzystywane do generowania jasnych i zwięzłych podsumowań złożonych informacji medycznych, ułatwiając pacjentom zrozumienie ich diagnoz i planów leczenia.” Greg Wujek, globalny konsultant ds. branży nauk przyrodniczych, SAS

„Według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku, co szósta osoba na świecie będzie miała więcej niż 60 lat. Rok 2024 zapoczątkuje zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w celu promowania zdrowego starzenia się i zmniejszenia obaw związanych z deficytem personelu. Przykłady mogą obejmować zdalne monitorowanie i zwiększone wykorzystanie inteligentnych technologii w celu zapewnienia zgodności z przepisami, zarządzania ryzykiem i poprawy jakości życia.”  John Maynard, główny architekt rozwiązań, opieka zdrowotna i administracja, SAS

  1. Prognozy związane z odpowiedzialnymi innowacjami i godną zaufania sztuczną inteligencją

„Będziemy świadkami rosnącego zaawansowania sposobów mierzenia wydajności sztucznej inteligencji oraz monitorowania realizacji celów odpowiedzialnej AI. Organizacje sektora publicznego będą korzystać z funkcji takich jak karty modeli, które zasadniczo służą do określenia czy system osiągnął zadowalające wyniki.” Reggie Townsend, wiceprezes ds. etyki danych, SAS

„Organizacje rządowe zwiększą wykorzystanie dużych modeli językowych do analizowania ogromnych zbiorów nieustrukturyzowanych danych. Będzie temu towarzyszyć większe wykorzystanie godnej zaufania sztucznej inteligencji i analityki, aby pomóc w opracowywaniu i dostosowywaniu ich aplikacji.”  Tom Sabo, Solutions Architect, Cognitive/Computer Scientist, SAS

„Szybki rozwój i zastosowanie sztucznej inteligencji w coraz większej liczbie obszarów społecznych i komercyjnych stwarza zarówno znaczące możliwości, jak i zagrożenia. W 2024 roku będziemy świadkami powstawania międzynarodowych koalicji i współpracy z przemysłem, aby ustanowić i egzekwować reguły dotyczące rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji. Celem jest zapewnienie bezpiecznego wykorzystania nowych technologii.” Caroline Barnett, główny konsultant ds. sektora obronnego i wywiadowczego, SAS