Nowe regulacje UE mogą zagrozić rozwojowi startupów

Fundacja Startup Poland postanowiła przyjrzeć się bliżej toczącej się w Brukseli debacie na temat neutralności sieci i przeprowadziła ankietę wśród młodych, innowacyjnych firm na temat potencjalnych zmian i ich wpływu na rozwój ekosystemu startupowego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Dyskusja wokół neutralności sieci, która właśnie na nowo rozgorzała w Unii Europejskiej wydaje się na pierwszy rzut oka nie dotyczyć startupów. Jednak planowane zmiany w ustawodawstwie unijnym w tym obszarze mogą generować pewne bariery rozwoju lub dodatkowe obowiązki, które nie były brane pod uwagę przez osoby zakładające lub inwestujące w startupy – mówi Tomek Snażyk, prezes Startup Poland.

5 najważniejszych wniosków z raportu AN OPEN AND FREE INTERNET IN THE EYES OF STARTUPS

  1. Prawie wszystkie startupy (97%) potwierdziły, że opłaty sieciowe utrudniłyby tworzenie jednorożców, czyli startupów wycenianych na co najmniej miliard dolarów.
  2. Znaczna większość startupów (72%), widzi potencjalne problemy z pozyskiwaniem finansowania, jeśli opłaty sieciowe zostaną nałożone.
  3. 86% startupów jest przekonanych, że neutralność sieci ma istotny wpływ na innowacyjność.
  4. Równe szanse dla wszystkich firm są niezbędne dla zachowania konkurencyjności.
  5. Startupy z Europy Środkowo-Wschodniej, nawet jeśli są pewne swojej codziennej działalności, czują się niepewnie w warunkach braku stabilności regulacyjnej.

Źródło i prawa

Startup Poland – niezależny polski think tank technologiczny i organizacja pozarządowa, której celem jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych jako głos społeczności polskich startupów. Startup Poland działa w formie fundacji, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000550889. Więcej informacji o Startup Poland: www.startuppoland.org