Jakie wyzwania stoją przed analityką?

Firma Clouds On Mars opublikowała wyniki sondażu pod nazwą: „Analityka biznesowa – wyzwania 2018”. Większość menedżerów (74%) oceniła, że kultura organizacyjna ich firm w zakresie zarządzania danymi jest na średnim poziomie, 21% uważa, że znajduje się na poziomie wysokim, a 5%, że na poziomie niskim.

Sondaż został przeprowadzony na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Ankietę wypełniły 43 osoby, głównie CIO i CDO z dużych i średnich firm. Ankietowani na większość pytań mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Wyniki zostały opracowane przez Clouds On Mars w narzędziu Microsoft Power BI.

Jako głównych użytkowników narzędzi analitycznych w firmach w Polsce ankietowani wskazali kolejno: Finanse, Zarząd i Sprzedaż. Zdecydowanie niżej w zestawieniu znalazł się Marketing.

Respondenci wskazali trzy najczęściej używane systemy BI: SAP Business Objects, Microsoft Power BI oraz Qlik. Trzeba też podkreślić, że część firm na co dzień wykorzystuje więcej niż jeden system analityczny lub korzysta z własnego, przygotowanego np. przez lokalny dział IT.

Badani przyznali, że w ich firmach największą wartość czerpie się z: raportowania (42%), analizowania (34%) i prognozowania (16%). Natomiast jako najbardziej dotkliwy brak i słabość ich analityki wskazali: prognozowanie (38%), analizowanie (27%) i wizualizację danych (23%).

http://branden.biz/index.php/2018/01/14/biznes-bez-wyjscia-rzadzi-analityka-predykcyjna-i-machine-learning/

Ankietowani, poproszeni o wskazanie tego, co w ich organizacjach jest najważniejsze w zakresie zarządzania danymi, najczęściej mówili o jakości danych i łatwości samodzielnej obsługi. Natomiast wyraźnie mniej wskazań dotyczyło dostępności narzędzi BI w chmurze oraz dostępności na urządzeniach mobilnych.

– Waga wysokiej jakości danych nie podlega dyskusji – to absolutna podstawa wiarygodnego korzystania z analityki biznesowej. Na komentarz zasługuje duża potrzeba samodzielnego korzystania z narzędzi BI.  To trend, który od jakiegoś czasu jest bardzo wyraźny i sygnalizowany przez większość agencji badawczych. Także firma Gartner podkreśla, że szybki postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji, analiz w modelu SaaS oraz platform BI sprawiają, że dla zwykłych użytkowników ​​narzędzia analityczne są łatwiejsze w obsłudze i bardziej ekonomiczne, niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Dominik Kaczmarek Vice President w Clouds On Mars.

Wyniki sondażu dostępne są także w wersji interaktywnej, umożliwiającej analizowanie danych wg własnych zainteresowań. Klikaj i analizuj wyniki zależnie od wielkości firmy