AI zmienia 9 sektorów i zawodów /IBM/

Według wyników z badania Shifting toward Enterprise-grade AI przeprowadzonego na zlecenie IBM aż 82 proc. spośród 5000 przepytanych menedżerów najwyższego szczebla uważa, że sztuczna inteligencja pozwoli ich firmom zdobyć lub utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. Natomiast 77 proc. przedsiębiorstw osiągających najlepsze wyniki postrzega satysfakcję klientów jako kluczowy czynnik pobudzający rozwój AI.

Stale rosnący przepływ danych będący wizytówką naszych czasów sprawia, że coraz częściej czujemy się przytłoczeni ilością przetwarzanych przez nas każdego dnia informacji. Pewną nadzieją jest fakt, że równolegle obserwujemy rozwój bardzo istotnej technologii – sztucznej inteligencji (AI). Jest to narzędzie niezbędne do wykorzystania potencjału danych, którymi dysponują specjaliści różnych dziedzin. Modelowanie rozwiązań opartych o SI uwzględniających potrzeby konkretnych sektorów
i zawodów jest istotnym sposobem na zwiększenie ich potencjału w codziennej pracy.

IBM udostępnia największy dotychczas zestaw narzędzi opartych o AI przygotowanych z myślą o konkretnych sektorach i zawodach, aby pomóc im spojrzeć na nowo na ich pracę. Efektywne wykorzystanie danych pochodzących z samej firmy, dotyczących działań z obecnymii byłymi klientami, informacji zawartych w raportach wewnętrznych czy dotyczących wcześniejszych transakcji stanowi główne źródło przewagi biznesowej. Te elementy zbyt często pozostają niewykorzystane.

Przykłady

 • ROLNICTWO – obecnie firma IBM udostępnia na całym świecie rozwiązanie o nazwie Watson Decision Platform for Agriculture. Jest to platforma gromadząca różnorodne dane pochodzące m.in. ze stacji pogodowych, inteligentnych maszyn czy systemów irygacyjnych oraz obrazów satelitarnych, a następnie dostarcza informacje i przewidywania istotne przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem gospodarstwem. Informacje te podane są w przejrzysty sposób za pośrednictwem prostej i łatwej w obsłudze aplikacji.
 • OBSŁUGA KLIENTA – udostępniane właśnie rozwiązanie dla handlu o nazwie Watson Discovery for Salesforce umożliwia osobom pracującym z klientami dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia telefonicznej obsługi zgłoszenia konsumenta. A wszystko to
  w czasie rzeczywistym. Dzięki temu długie szkolenia nie są już konieczne – narzędzie Watson niemal natychmiast przedstawia prawdopodobne rozwiązanie problemu klienta, dzięki czemu nawet pracownicy o niewielkim stażu są tak skuteczni jak doświadczeni specjaliści.
 • MARKETING – narzędzie IBM Watson Assistant for Marketing wbudowane w rozwiązanie Watson Campaign Automation SaaS dla branży marketingowej i optymalizacji kampanii pomaga zmienić intensywną pracę w tym obszarze w łatwą rozmowę z Watsonem.
 • REKLAMA – marka Subway wykorzystała nowe rozwiązanie WEATHERfx Footfall withWatson do kampanii reklamowej bazującej na prognozach pogody. Jaki jest sens reklamować gorące kanapki, gdy na zewnątrz panuje upał? Żaden! To tylko przykładowa rekomendacja, z jakiej skorzystał Subway. Dzięki temu w trakcie wspomnianej kampanii ich restauracje odnotowały wzrost liczby klientów o 31 proc., co znacznie przewyższyło wyniki osiągane przy wykorzystaniu innych metod targetowania. Dodatkowo Subway zanotował 53-proc. spadek liczby „straconych” wyświetleń reklamy.
 • NIERUCHOMOŚCI – rozwiązanie IBM IoT Buildings Insights łączące elementy przemysłowego internetu rzeczy oraz sztucznej inteligencji potrafi dekodować eksabajty danych generowanych przez nieruchomości komercyjne, jak np. centra handlowe czy biurowce. Dzięki temu osoby zarządzające budynkiem mogą wykorzystać te informacje do obniżenia kosztów zużytej energii oraz lepszego zrozumienia zmian w obłożeniu powierzchni.
 • HR – specjalista zajmujący się rekrutacją przerzuca setki aplikacji dziennie, spędzając średnio 6 sekund na wczytanie się w każdą z nich. To dość niewiele, aby ostatecznie podjąć przemyślaną decyzję. Nowe rozwiązanie IBM dla specjalistów HR oparte na sztucznej inteligencji analizuje sylwetki pracowników osiągających najlepsze wyniki i wykorzystuje te dane, aby wyłapać spośród aplikujących najbardziej obiecujące osoby. Rozwiązanie określa czynniki sukcesu i pomaga niwelować błędne decyzje podejmowane w procesie rekrutacyjnym.
 • PRODUKCJA – IBM udostępnia specjalnie zaprojektowany zestaw narzędzi oparty
  o rozwiązanie Watson, który pozwala zakładom produkcyjnym ograniczyć zasoby potrzebne do przeprowadzania kontroli jakości produktów. W tym celu wykorzystuje możliwości analizy wizualnej i akustycznej.
 • MOTORYZACJA – SI odegra również istotną rolę w opracowywaniu i rozwoju nowych produktów. Obecnie 47 proc. takich projektów kończy się niepowodzeniem ze względu na źle albo niedokładnie zdefiniowane wymagania, dlatego firma IBM wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji do stworzenia rozwiązania o nazwie Requirements Management.
 • LOGISTYKA – rozwiązanie Watson zbiera i analizuje dane dotyczące pogody, ruchu ulicznego czy obowiązujących przepisów, a następnie określa bieżące wyzwania i problemy związane
  z łańcuchem dostaw na całym świecie. Ta technologia jest aktualnie udostępniania przez firmę IBM jako Watson Supply Chain Insights. 

Shifting toward Enterprise-grade AI