Accenture & Dassault Systèmes: raport o wirtualnych bliźniakach /virtual twins report/

W obliczu coraz częstszych niedoborów wody, jej zużycie i wpływ na gospodarkę stają się jednym z najważniejszych światowych wyzwań. Według danych GUS w Polsce największy udział w zużyciu wody ma przemysł (ok. 72 proc.).

3d rendering cyborg control robot assembly line in car factory

Potrzebna zmiana w zarządzaniu produktami

Raport “Kluczowa rola wirtualnych bliźniaków w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju” przygotowany przez Dassault Systèmes oraz Accenture wskazuje, że aby osiągnąć zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 potrzebna będzie całkowita transformacja sposobów zarządzania produktami i usługami w całym cyklu życia produktu – od projektu, poprzez użytkowanie, aż po wycofanie z eksploatacji. Raport przywołuje również dane ONZ, wskazujące, że do 2030 r. możemy mieć do czynienia z 40% niedoborem wody, której będziemy potrzebować nie tylko co codziennej konsumpcji, ale także by napędzać globalną gospodarkę.

Accenture i Dassault Systèmes wskazują na potencjał technologii wirtualnych bliźniaków (ang. virtual twin), której  globalny rynek w 2020 roku osiągnął wartość szacunkową 5,4 mld USD, a prognozowany wzrost to 36% CAGR w ciągu kolejnych pięciu lat. Technologia wirtualnych bliźniaków pomaga w transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym – pozwala firmom zmniejszyć koszty, zużycie zasobów i ograniczyć ślad wodny, równocześnie wspierając innowacyjność. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost zastosowania wirtualnych bliźniaków w ciągu kolejnych lat, można się spodziewać, że technologia ta odegra znaczącą rolę w transformacji przemysłu ku zrównoważonemu rozwojowi.

Oprogramowanie Dassault Systèmes dla Sunreef Yachts

Bez potrzeby fizycznych prototypów

Jednym z rozwiązań pozwalających na wykorzystanie potencjału wirtualnych bliźniaków jest  platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes. Platforma umożliwia użytkownikom wspólne modelowanie nowych produktów i procesów w wirtualnym świecie 3D, bez potrzeby tworzenia fizycznych prototypów, które pochłaniają duże ilości zasobów naturalnych.

Te oparte na oprogramowaniu scenariusze „wirtualnych bliźniaków” są bardzo szczegółowe, i pokazują, w jaki sposób można bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby wody. System wykorzystuje data intelligence, modelowanie 3D i wizualizację do śledzenia śladu wodnego produktów i usług, od projektowania i inżynierii poprzez produkcję, aż po wycofanie z eksploatacji. Ostatecznie zyskują na tym konsumenci, ponieważ firmy mogą oferować towary i usługi, które zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetransportowane przy użyciu mniejszej ilości wody.

Inicjatywa „Water for Life”

Poprzez rozpoczętą pod koniec zeszłego roku kampanię „Water for life”, będącą elementem szerszego projektu „The Only Progress is Human”, firma Dassault Systèmes dąży do podniesienia świadomości na temat zużycia i ochrony wody poprzez optymalizację, tworzenie i innowacyjność oraz edukację.

Celem zainicjowanej w lutym 2020 r. kampanii komunikacyjnej „The Only Progress is Human” jest podnoszenie świadomości w zakresie współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych oraz inspirowanie do tworzenia innowacji w świecie wirtualnym. Inicjatywa obejmuje 10 aktów skierowanych do szerokiej publiczności, które nie tylko ilustrują sposoby wykorzystania wirtualnych kopii bliźniaczych do tworzenia rzeczywistych wrażeń ukierunkowanych na człowieka, ale także stanowią także odpowiedź na konkretne wyzwanie.

 

Raport “Kluczowa rola wirtualnych bliźniaków w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju”