Badanie: Digital Transformation: Insight into Getting It Right /PDF/

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych Unified Communications poprawia wyniki biznesowe firmy. Powodzenie wdrożenia oraz uzyskanie pełnych korzyści ze spójnego systemu komunikacyjnego zależy jednak od opracowania kompleksowego planu uwzględniającego analizę zastanej sytuacji oraz szereg czynników technologicznych, organizacyjnych i finansowych specyficznych dla danej organizacji.

Z badania The 2018 State of Digital Transformation: Insight into Getting It Right” przeprowadzonego na zlecenie Avaya przez IDC wynika, najważniejsze przeszkody hamujące wdrażanie zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych to obawa przed kosztami przedsięwzięcia oraz niewystarczające umiejętności użytkowników końcowych. Opowiedziało się za tym odpowiednio 35% i 32% respondentów – członków zarządów przedsiębiorstw, którzy wzięli udział w badaniu. Na trzecim miejscu (30%) znalazło się wcześniejsze korzystanie w firmie z alternatywnych rozwiązań konsumenckich.

– Wdrażanie systemów Unified Communications jest podstawą cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Badania IDC pokazały – a nasze obserwacje to potwierdzają – że główną motywacją do wdrażania tych rozwiązań jest wzrost jakości obsługi klienta i wzrost wydajności pracy. A to oznacza, że nakłady na zakup i wdrożenie rozwiązania, a także na szkolenia pozwalające pracownikom w pełni wykorzystywać ich możliwości, należy traktować tak, jak inwestycje: inwestycje w przyszłość firmy i w przyszłość zatrudnionych w niej ludzi – powiedział Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Poland.

Narzędzia komunikacyjne dla przedsiębiorstw umożliwiają ścisłą integrację z innymi systemami informatycznymi. Dzięki temu stają się integralną częścią procesów biznesowych w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Zaczynając od najprostszych aspektów takich jak automatyczne wykorzystywanie i prezentowanie informacji z firmowej książki adresowej, sprawdzanie dostępności pracownika itp., aż po bardziej wyrafinowane jak inicjowanie interakcji komunikacyjnych poprzez zdarzenia zewnętrzne  w stosunku do systemów komunikacyjnych jak np. automatyczne formowanie zespołów kryzysowych wywołanych alarmem z innych systemów przedsiębiorstwa, natychmiastowe zwoływanie wideokonferencji.

Metodyka badania

Badanie zostało przeprowadzone przez IDC na zlecenie firmy Avaya w styczniu 2018 roku. W badaniu wzięło udział 751 członków zarządu przedsiębiorstw oraz 600 pracowników z 15 krajów. Badanie miało na celu przedstawienie pełnego obrazu wykorzystania i podejścia do technologii komunikacyjnych w biznesie.

The 2018 State of Digital Transformation: Insight into Getting It Right”