Dell Technologies Digital Transformation Index 2018

Wg wyników badania Dell Technologies Digital Transformation Index, w  2018 tylko 5 proc.  polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do liderów transformacji cyfrowej.

Oprócz określenia wartości wskaźnika dokonano szerszej analizy planów firm oraz potencjalnych problemów, z jakimi mogą się zetknąć w ciągu najbliższych pięciu lat. Wynika z niej, że zdaniem 73% badanych menedżerów transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym zakresie.

Badanie Digital Transformation Index, które po raz pierwszy odbyło się w 2016 roku i objęło firmy z 16 krajów, stara się ocenić podejmowane przez przedsiębiorstwa działania związane z realizacją transformacji cyfrowej. Wskaźniki opierają się na dokonanych przez respondentów ocenach w następujących obszarach: zgodność z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa, istniejąca strategia informatyczna, strategia transformacji personelu i planowane inwestycje.

https://branden.biz/index.php/2017/07/19/dell-women-cities-index-2017/

Bariery transformacji cyfrowej

Aż 91 proc. polskich przedsiębiorstw styka się obecnie z poważnymi przeszkodami na drodze do transformacji cyfrowej. Najważniejsze z nich to:

 1. Zmiany w ustawodawstwie i przepisach
 2. Brak budżetu i zasobów
 3. Nadmiar informacji
 4. Brak wsparcia ze strony kierownictwa
 5. Brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej

Bariery tego rodzaju utrudniają działania zmierzające do transformacji. Na przykład zdaniem 73% badanych menedżerów transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym zakresie.

Jak pokonać przeszkody

 W trakcie badania ustalono, że przedsiębiorstwa podejmują kroki zmierzające do likwidacji istniejących barier. Próbują także zmierzyć się z zagrożeniem ze strony bardziej elastycznych, innowacyjnych uczestników rynku, którzy są w stanie przejąć ich klientów. Potwierdzają to następujące fakty:

 • 61% polskich firm korzysta z technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług
 • 52% wykorzystuje analitykę w czasie rzeczywistym
 • 47% firm uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i prywatności we wszystkich urządzeniach, aplikacjach i algorytmach
 • 46% przedsiębiorstw stawia na wymianę wiedzy między poszczególnymi działami: kierownicy działów IT zyskują kompetencje biznesowe, a menedżerowie działów biznesowych kompetencje informatyczne
 • 40% stara się rozwijać odpowiednie kompetencje i gromadzić wiedzę specjalistyczną w ramach firmy; obejmuje to np. wewnętrzne szkolenia w dziedzinie programowania

Przedsiębiorstwa używają także nowych technologii i zabezpieczeń informatycznych do realizacji transformacji cyfrowej i zapewnienia jej bezpiecznego przebiegu.

Inwestycje planowane w najbliższym czasie (od 1 roku do 3 lat)

 • 69% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w cyberzabezpieczenia
 • 46% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w środowiska wielochmurowe
 • 38% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie Internetu rzeczy (IoT)
 • 38% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologię Flash
 • 37% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej

Metodyka badań

Latem 2018 r. niezależna firma analityczna Vanson Bourne przeprowadziła ankietę wśród 100 menedżerów polskich przedsiębiorstw (dużych i średniej wielkości) w celu określenia wskaźnika Dell Technologies Digital Transformation Index dla poszczególnych podmiotów. Firma Vanson Bourne dokonała oceny działań firm związanych z realizacją transformacji cyfrowej. Przeanalizowano ich strategie informatyczne, projekty transformacji personelu oraz ocenę zgodności z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa. Wyniki w skali ogólnoświatowej (uwzględniające 4600 respondentów z 42 krajów) zostaną opublikowane na początku 2019 roku.

Dell Technologies Digital Transformation Index 2018

Dell Technologies Digital Transformation Index 2016