5G: globalne PKB do 2030 w górę o 8 trylionów

Badanie przeprowadzone przez Nokię i Nokia Bell Labs 5G Business Readiness Report, poświęcone adaptacji sieci nowej generacji wśród przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki na całym świecie daje szeroki pogląd na to jak wyglądają perspektywy pełnego wdrożenia 5G.

Badanie Nokii „5G Business Readiness Model” określa potencjał sieci nowej generacji w zakresie stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i definiowaniu kolejnej dekady innowacji. Wskazuje też, że przez COVID-19 pozytywny wpływ wprowadzenia 5G w perspektywie średnio- i długoterminowej będzie jeszcze większy co wynika z przyspieszonej cyfryzacji, zwłaszcza wśród najmniej rozwiniętych cyfrowo gałęzi przemysłu.

Organizacje, które chcą w pełni wykorzystać potencjał 5G jako pierwsze, nie mogą pozwolić sobie na stratę czasu. Stąd coraz szybciej dążą one do wdrożenia nowej technologii. Aby skorzystać z ogromnych możliwości, jakie ona oferuje przedsiębiorstwa muszą zintensyfikować planowanie wdrożeń i unowocześnić model biznesowy już na obecnym etapie. Pozwoli to na pozostanie konkurencyjnym w szybko zmieniającym się świecie gospodarki cyfrowej – mówi Gabriela Styf Sjöman, dyrektor ds. strategii w Nokii.

Autorzy raportu zwracają uwagę również na wyraźną zależność między wdrożeniem sieci nowej generacji a wynikami biznesowymi firm. Przedsiębiorstwa zaawansowane we wdrożeniu 5G były jedyną grupą, która zanotowała po wybuchu pandemii COVID-19 wzrost wydajności netto (+10 proc.), a także jedyną zdolną do utrzymania lub wręcz zintensyfikowania swoich relacji z klientami.

Firmy wykorzystujące 5G rozwijają się także znacznie szybciej od konkurencji: 49 proc. przebadanych podmiotów będących w fazie rozbudowy infrastruktury i 37 proc. w fazie wdrażania, osiągnęło w ubiegłym roku dynamiczniejszy wzrost, w porównaniu do pozostałych: 20 proc. firm będących w fazie planowania, 11 proc. analizujących możliwości wdrożenia nowej sieci i 5 proc. pasywnych względem niej.

Pomimo wyzwań ekonomicznych związanych z COVID-19, globalny boom na inwestycje 5G spowoduje, że w ciągu najbliższych 5 lat 72 proc. dużych firm zainwestuje w sieci nowej generacji. Szybki wzrost inwestycji w tym obszarze przewiduje się w ciągu najbliższych 3 lat, ponieważ przedsiębiorstwa będą starać się przyspieszyć proces cyfrowej transformacji. Jedna trzecia firm obawia się też, że zostanie wyprzedzona przez konkurencję w przypadku braku inwestycji w sieć 5G.

Badanie Nokii „5G Business Readiness Model” pokazuje, że w 8 gospodarkach – Australii, Niemiec, Finlandii, Japonii, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – już 50 proc. firm realizuje wdrożenia sieci będąc na różnych etapach ich realizacji, mimo to zaledwie w 7 proc. przedsiębiorstw osiągnęło dopiero pełną dojrzałość 5G.

Podczas gdy wiele organizacji znajduje się już na etapie wdrażania, dla większości w dalszym ciągu to testy lub wczesne etapy realizacji ograniczone do wykorzystania telefonów 5G lub ograniczonej łączności dla usług flotowych czy obszarów niezabudowanych. Część podmiotów wciąż musi odkryć prawdziwy potencjał jaki daje 5G.

PwC: Raport 13 faktów o transformacji cyfrowej…

Mimo że znaczenie jakie niesie ze sobą wdrożenie sieci 5G jest dobrze rozumiane przez przedsiębiorców, w dalszym ciągu istnieje swego rodzaju luka inwestycyjna. Choć 86 proc. decydentów twierdzi, że posiada jakąkolwiek strategię na wdrożenie sieci nowej generacji a jedna trzecia boi się pozostać w tyle za konkurencją. tylko 15 proc. z nich inwestuje w jej wdrożenie. Wciąż, ponad jedna czwarta (29 proc.) przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji 5G w ciągu najbliższych 5 lat.

Badanie Nokii „5G Business Readiness Model”