5. edycja raportu „Health & Wellness Progress Report”

Rośnie liczba konsumentów, którzy, kierując się dobrem swoim i środowiska, wybierają zdrowszy styl życia. Zmiany są konieczne, bo jak ostrzega CGF, należy się spodziewać nawet 50 proc. wzrostu zachorowalności na cukrzycę do 2045 roku.

Jak wynika z 5. edycji raportu „Health & Wellness Progress Report”, przygotowanego przez  The Consumer Goods Forum /CGF/ we współpracy z firmą doradczą Deloitte, od 2015 najwięksi na świecie producenci żywności poprawili formułę ponad 320 tys. produktów.

Fresh raw greens, unprocessed vegetables and grains over light grey marble kitchen countertop, wtite plate in center, top view, copy space. Healthy, clean eating, vegan, detox, dieting food concept

Społeczności, w których funkcjonują badane firmy, jeszcze nigdy nie były tak zainteresowane zdrowym trybem życia, jak teraz. W naturalny sposób producenci wychodzą im naprzeciw, zmieniając skład swoich produktów i poprawiając opisy na etykietach. Aż 98 proc. firm biorących udział w badaniu przeformułowało przynajmniej część swojej oferty produktowej zgodnie z własną polityką zdrowotną, a prawie 3/4 firm zmniejszyło ilość soli i cukru w wytwarzanych produktach.

W badaniu CGF i Deloitte 79 proc. firm zadeklarowało, że od 81 proc. do nawet 100 proc. ich produktów spożywczych i napojów zawiera na opakowaniach kluczowe informacje o składnikach. Kolejne 84 proc. respondentów zapewniło, że tyle samo ich produktów kosmetycznych zawiera na opakowaniach zrozumiałe informacje o przeznaczeniu i sposobie używania. Jest to wzrost o 18 proc. rok do roku. Technologia zapewniła konsumentom bezprecedensowy dostęp do informacji o składnikach i surowcach.

Badanie „The Honest Product”, przeprowadzone wśród członków CGF i Chartered Institute of Marketing, pokazuje, że 90 proc. korporacji dostrzegło, że konsumenci są obecnie bardziej zainteresowani przejrzystością niż jeszcze pięć lat temu. Kolejne 95 proc. stwierdziło, że w przyszłości zainteresowanie konsumentów transparentnością w kwestiach społecznych, zdrowotnych, środowiskowych i bezpieczeństwa jeszcze wzrośnie.

Jane AI: narzędzie zarządzające zdrowiem

Badanie wykazało duży postęp w zakresie realizacji czterech zobowiązań ustalonych w 2014 r. Aż 78 proc. firm zobowiązało się do upublicznienia swoich polityk dotyczących żywienia i receptur produktów. Jest to wzrost z 61 proc. w ubiegłym roku. Firmy są także zaangażowane w ochronę zdrowia i samopoczucia pracowników – 85 proc. z nich wdrożyło odpowiednie programy, co stanowi wzrost o 7 pp. od ubiegłego roku.

58 proc. przedsiębiorstw zapewnia, że poprawiło zasady etykietowania, co ma ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów. To ogromna zmiana na lepsze w porównaniu z 2017 r., kiedy tylko 37 proc. firm wypełniło to zobowiązanie. Zauważalne jest również coraz częstsze zaangażowanie firm w uświadamianie młodych ludzi w zakresie dbania o zdrowie. W 2018 roku członkowie CGF współpracowali z ponad 550 tys. szkół. To wzrost o 44 proc. w ciągu dwóch lat.

Najważniejsze wnioski płynące z 5. edycji raportu „Health & Wellness Progress Report”

  • 79 proc. firm zadeklarowało, że od 81 proc. do nawet 100 proc. ich produktów spożywczych i napojów zawiera na opakowaniach kluczowe informacje o składnikach.
  • 70 proc. firm zmniejszyło ilość cukru i soli w swoich produktach spożywczych i napojach.
  • Ponad 2 mln pracowników firm należących do forum CGF wzięło udział w programach prozdrowotnych. To rekordowy wynik.
  • Aż 98 proc. firm biorących udział w badaniu przeformułowało przynajmniej część swojej oferty produktowej zgodnie z własną polityką zdrowotną, a prawie 3/4 firm zmniejszyło ilość soli i cukru w wytwarzanych produktach.
  • 84 proc. firm zapewniło, że od 81 proc. do nawet 100 proc. ich produktów kosmetycznych zawiera na opakowaniach zrozumiałe informacje o przeznaczeniu i sposobie używania.
  • Większość badanych przedsiębiorstw zaangażowała się w programy banków żywności – w sumie w ubiegłym roku przekazały im prawie 93 tys. ton produktów spożywczych.
  • Pozytywną zmianą jest też coraz częstsze zaangażowanie firm w uświadamianie młodych ludzi w zakresie dbania o zdrowie. W 2018 roku członkowie CGF współpracowali z ponad 550 tys. szkół. To wzrost o 44 proc. w ciągu dwóch lat.

5. edycji raportu „Health & Wellness Progress Report”