Digitalizacja postępuje

Wg badania Dassault Systèmes „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki”, management wykonuje ostrożne kroki w kierunku digitalizacji biznesu. Firmy dzięki rozwiązaniom cyfrowym zyskują dzięki nim przewagę konkurencyjną
i większe zadowolenie swoich klientów.

Badanie ”Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki”, dostarcza informacji na temat: czynników mających decydujący wpływ na postępowanie procesu digitalizacji, obecny stan adopcji rozwiązań cyfrowych, elementów blokujących i ułatwiających wdrożenia, a także analizuje charakter następującej w branży zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i czynników sukcesu.

Najważniejsze wnioski przedstawione w raporcie

 • Rosnące koszty, które wymuszają wzrost znaczenia wysokości wynagrodzenia i opłat, jako wyróżników wpływających na konkurencyjność; zwyżka nisko kosztowych funduszy pasywnych; pojawienie się na rynku kapitałowym firm fintech i internetowych gigantów,
  a także nowa generacja inwestorów biegłych w technologiach cyfrowych przyspieszają digitalizację.
 • 54 proc. asset menedżerów wykorzystuje media społecznościowe, zaś 56 proc. wealth menedżerów zaadoptowało nowe platformy cyfrowe; spośród ośmiu wymienionych
  w badaniu cyfrowych narzędzi blockchain był wybierany najrzadziej.
 • 80 proc. asset menedżerów i 77 proc. wealth menedżerów spodziewa się, że
  w przeciągu kolejnych dziesięciu lat digitalizacja częściowo lub w pełni zmieni ich branżę.
 • Większość przewiduje powstawanie aliansów z zewnętrznymi dostawcami technologii lub rozwijanie własnych platform; tylko niewielka liczba respondentów widzi możliwość zawłaszczenia tej niszy przez zewnętrznych dostawców
 • Firmy, które już wdrożyły narzędzia cyfrowe, odnotowują zmniejszenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie pozycji rynkowej, wyższą wydajność, lepsze dostosowywanie się do zasad i regulacji rynku, a także zwiększoną satysfakcję klientów.

http://branden.biz/index.php/2016/10/14/digitalizacja-czyli-kryzys-firm/

Raport „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki” powstał w oparciu o ogólnoświatowe badanie przeprowadzone wśród 458 asset i wealth menedżerów z 37 jurysdykcji prawno-podatkowych, regulujących działalność funduszy inwestycyjnych. Ogólna wartość zarządzanego przez nich portfela aktywów wynosi 32 bln dolarów.