4.0 Revolution: realizm managerów

Czwarta rewolucja przemysłowa redefiniuje nasze życie i metody pracy. To duża presja dla kadr kierowniczych na całym świecie, by przygotować swoje firmy i pracowników do nowych wyzwań. Zamiany w świecie biznesu kształtują też nowe modele przywództwa.

Deloitte i Forbes Insights przeanalizowali cechy wyróżniające najskuteczniejszych liderów i najbardziej efektywne organizacje i opisali je w raporcie: Leadership in the Fourth Industrial Revolution: Faces of progress. Z ponad 2 tys. ankietowanych wyodrębniono cztery typy liderów, którzy lepiej niż inni radzą sobie z dostosowaniem do nowej rzeczywistości, są to: Liderzy wpływu społecznego, Rzecznicy Wykorzystania Danych, Promotorzy Przełomowych Zmian i Ambasadorzy Talentów.

 

Badanie przeprowadzono wśród ponad 2000 prezesów z dziewiętnastu krajów na świecie.

Najważniejsze wnioski 

  • Kadry kierownicze chcą poprawić sytuację na świecie i lepiej orientują się, jakie umiejętności będą w przyszłości najbardziej potrzebne.
  • Przeszkody w ramach organizacji ograniczają rozwój skutecznych strategii Przemysłu 4.0 sprawiając, że firmy unikają odważnych inwestycji technologicznych, które mogłyby stać się motorem innowacji i przełomowych przekształceń.
  • Na dwóch krytycznych obszarach – oddziaływania społecznego i rozwoju talentów – postawy przyjmowane przez członków zarządu zmieniły się diametralnie od 2017 roku, co oznacza, że liderzy firm bardziej realistycznie podchodzą dziś do kwestii związanych z funkcjonowaniem w erze Przemysłu 4.0.
  • Zidentyfikowano cztery modelowe typy przywódców, którzy podejmują skuteczne działania, w transformacji biznesu do wymogów nowej rzeczywistości.

Przemysł 4.0: perspektywa w badaniu gotowości

Leadership in the Fourth Industrial Revolution: Faces of progress.