Dassault Systèmes: najważniejsze czynniki transformacji produkcji

Projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju, mechatronika, produkcja addytywna, data science i inżynieria systemów oparta na modelach to jedne z głównych – i ciągle rozwijających się – obszarów, które stwarzają możliwości dla przemysłu, a także środowiska akademickiego w zakresie przygotowania pracowników do nowych oraz ewoluujących miejsc pracy w tym sektorze.

Distant aerial photo of a loaded container ship at sea.

Zebrane informacje są wynikiem analizy aktywności w mediach społecznościowych przeprowadzonej na zlecenie 3DEXPERIENCE Edu firmy Dassault Systèmes. Celem było zbadanie w jaki sposób omawiane są umiejętności produkcyjne, a także jak wzmocnić ekosystem w celu zmniejszenia luki w kwalifikacjach w sektorze, który odpowiada za 41% globalnego PKB i którego transformacja stanowi dużą szansę na zminimalizowanie wpływu na środowisko oraz stworzenie bardziej zrównoważonych systemów. Od 40 lat firma Dassault Systèmes jest katalizatorem i twórcą innowacji przemysłowych, łącząc i wzmacniając wysiłki przemysłu oraz ośrodków akademickich, aby pielęgnować ideę ciągłego uczenia się, potrzebnego do dostarczania innowacji poprawiających jakość życia konsumentów, obywateli i pacjentów.

Główne wnioski z analizy dyskusji o sektorze produkcyjnym

  • Projektowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju staje się częścią codziennych rozmów konsumentów z firmami, a instytucje akademickie starają się odgrywać rolę liderów w tej dziedzinie, prezentując krótkie programy i wykłady informacyjne.
  • Tematyka związana z mechatroniką posiada najbardziej aktywną społeczność w mediach społecznościowych, a zaangażowanie w tej kwestii przewyższa wszystkie inne zestawione razem umiejętności. Pokazuje to, że poprzez umiejętne podkreślanie tematów technicznych, w dużej mierze za pomocą filmów lub innych angażujących formatów, można przyciągnąć młodszą publiczność.
  • Temat wytwarzania przyrostowego, który pojawił się w 55,100 dyskusjach, obejmując ponad 278 tys. interakcji w języku angielskim, zdominowany został przez firmy i uczelnie materiałami typu: publikacje naukowe, promocyjne materiały korporacyjne czy informacje na temat innowacyjnych metod użytkowania i realizowanych projektów.
  • Dyskusje dotyczące data science skupiają się na branżowych certyfikatach lub stanowiskach oferowanych dla naukowców zajmujących się danymi. Niewiele uniwersytetów i firm wypowiada się na temat tej umiejętności w mediach społecznościowych, chociaż jest ona kluczowa dla ich przyszłych biznesów.
  • Niewiele jednostek czy społeczności poświęca w mediach społecznościowych swoją uwagę tematowi inżynierii systemów opartej na modelach. Widać tutaj potencjał do intensyfikacji rozmów i zwiększenia świadomości w kwestii tak istotnej dyscypliny dla przyszłości wielu branż.

Żródło i prawa

Kluczowe umiejętności dla wprowadzania zrównoważonych innowacji w obszarze #manufacturing przedstawione w badaniu @Dassault3DS @3DXEdu #3DEXPERIENCE