20. edycja badania IBM C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”

IBM opublikował wyniki 20. edycji badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”, które objęło 13 500 firm będących liderami swoich branż  z 98 krajów, w tym z Polski.

Celem było określenie sposobu w jaki wiodące na świecie firmy osiągają rynkową przewagę poprzez realizację strategii biznesowych opartych o dane. Badanie IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics objęło firmy z 20 różnych branż, w tym 220 polskich firm.

Polscy Torchbearers w poszukiwaniu wartości płynących z danych

Torchbearers w Polsce wiedzą, że budowanie zaufania do danych rozpoczyna się od pracy wewnątrz organizacji, dzięki tworzeniu rzetelnych systemów zarządzania informacją.

  • W Polsce 86 proc. Torchbearers uważa, że dzieli się z pracownikami danymi w efektywny sposób.

Badanie pokazuje, że dla Torchbearers sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są kluczem do pozyskania nowej wartości z gromadzonych danych. 74 proc. z nich planuje w ciągu najbliższych 2-3 lat duże inwestycje w sztuczną inteligencję (AI), w tym uczenie maszynowe. Jednym z największych wyzwań jest wykorzystanie wartości z ustrukturyzowanych  i nieustrukturyzowanych danych, przy czym 62 proc. polskich Torchbearers potrafi już wyciągać wnioski z obu rodzajów tych danych.

  • 70 proc. polskich Torchbearers spodziewa się rozbudowania sieci partnerskiej, w ramach której zamierza dzielić się danymi w bezpieczny sposób.

W analizie otwartych pytań 20. edycji badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage” wykorzystano możliwości sztucznej inteligencji IBM Project Debater opierającej się na systemie IBM Watson.

Watson sam stawia diagnozę medyczną

Z 20. edycji badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”, wynika, że istnieje grupa przedsiębiorstw wiodących (z ang. Torchbearers) – najbardziej skutecznych w korzystaniu z danych w celu osiągania wyników rynkowych, dzięki  zintegrowaniu strategii zarządzania danymi ze strategią biznesową. W porównaniu ze światową średnią, przedsiębiorstwa z Polski należy uznać pod tym względem za innowacyjne – grupa Torchbearers stanowi aż 15 proc., w porównaniu do 9 proc. w skali światowej.

W badaniu wskazano również, że Torchbearers osiągają o 63 procent lepsze wyniki w zakresie wzrostu przychodów oraz 84 proc. lepsze wyniki pod kątem rentowności od innych firm.

Badanie wykazało, że zdobycie pozycji lidera rynku jest najczęściej osiągane wtedy, gdy organizacja buduje przewagę rynkową w oparciu o wysoki poziom zaufania do danych,   w trzech kluczowych obszarach: swoich klientów[1], własnych procesów biznesowych
i pracowników oraz dzieląc się danymi w ramach swojego ekosystemu

  • 83 proc. Torchbearers w Polsce, nie ma obaw w korzystaniu z danych i jest przekonanych, że dane pomagają tworzyć przewagę rynkową i umacniają poziom zaufania klientów. Liderzy ci mają głębokie zrozumienie, że budowanie zaufania w relacjach z klientami ma wymiar strategiczny i ciężko pracują, aby na nie zapracować i je utrzymać.
  • Torchbearers lepiej testują też nowe modele biznesowe i podejmują decyzję o wejściu na nowe rynki. 81 proc. z nich wykorzystuje dane do tworzenia nowych strategii rynkowych (o 98 proc. więcej niż pozostali uczestnicy rynku), a 72 proc. wykorzystuje je do podejmowania świadomych decyzji o wejściu na nowe rynki (o 100 proc. więcej niż pozostali uczestnicy rynku).

20. edycja badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”