Asbis: doskonałe 1 półrocze 2023

ASBISc Enterprises Plc, dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na  rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), pomimo niezwykle trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I półroczu 2023 r. bardzo dobre wyniki finansowe.

Przychody w I pół. 2023 r. wyniosły blisko 1,4 mld USD (blisko 6 mld zł) i były o 15% wyższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,2 mld USD). Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 28,6 mln USD (122,3 mln zł) w porównaniu do 27,1 mln USD w I półroczu 2022 r. (wzrost o 6%). W samym II kwartale 2023 roku ASBIS wypracował 674,1 mln USD (2,8 mld zł) przychodów oraz 11,2 mln USD zysku netto (47 mln zł).

Wyniki spółki są zgodne z oczekiwaniami oraz opublikowanymi prognozami finansowymi na 2023 r. Po I półroczu stopień realizacji górnych widełek prognozy na poziomie przychodów wynosi 44% oraz 35% na poziomie zysku netto. Grupa przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2023 r. będą się kształtowały pomiędzy 3,0 mld USD a 3,2 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 78 mln USD a 82 mln USD. Oznacza to, że 2023 rok może być rekordowym rokiem w historii Grupy, szczególnie na poziomie zysków. Historycznie, najlepszym okresem sprzedaży w sektorze IT jest IV kwartał roku kalendarzowego.

INNE WAŻNE WYDARZENIA

  • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był bardzo dynamicznie rosnący Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 52% w I półroczu 2023 r.).
  • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie (TOP10), utrzymując w I półroczu tego roku 8. miejsce z przychodami na poziomie ponad 53,5 mln USD (wzrost o 34,5% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
  • ASBIS wypłacił finalną dywidendę z zysków Spółki za 2022 rok w wysokości 0,25 USD na akcję. Łącznie z zaliczką wypłaconą w grudniu ubiegłego roku, łączna wartość dywidendy wyniosła 0,45 USD na akcję – najwyższa dywidenda w historii Spółki.
  • ASBIS zarejestrował sześć nowych spółek zależnych: w Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie, Maroku, Mołdawii i RPA.
  • ASBIS otworzył w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie pierwszy sklep iSpace. Obecnie ASBIS prowadzi 29 sklepów iSpace.

Asbis: najlepszy czerwiec w historii